Iedereen doet mee!

Wij zetten ons in voor een inclusieve verduurzaming van de samenleving door middel van bewustwordingscampagnes, burgerparticipatie en buurtcoaching.

Wie is kombisol?

Wil jij burgerparticipatie realiseren en op een leuke manier in gesprek zijn met jouw doelgroep?

Wij betrekken burgers bij het realiseren van een duurzamere samenleving. We ontwikkelen en ondersteunen bewustwordingscampagnes, realiseren burgerparticipatie en begeleiden lokale buurtinitiatieven. Samen met jullie organisatie verzorgen wij een inclusieve transitie, waarin we juist de onzichtbaardere doelgroepen een stem willen geven en handelingsperspectief bieden om mee te doen. Jullie impact is het grootst als iedereen mee doet!

Wil je weten waar je de KombiSOL precies voor kunt inzetten? Bekijk dan ons portfolio.

Op pad met kombisol?

Vergroot jouw impact

Samen ontwikkelen wij een strategie waarin jouw project de meeste impact heeft voor je burger en het klimaat.

Waar is kombisol te vinden?

Wij zijn weer op straat te vinden! Zie waar je ons treft...