Projectleider Energiearmoede Nijmegen

Projectleider Energiearmoede Nijmegen

 

Project Energiefixers (gemeente Nijmegen)

 

De kosten voor energie, met name aardgas, stijgen fors. Deze stijgende energieprijzen leiden tot een toenemende mate aan energiearmoede. Steeds meer signalen van mensen die in de problemen komen door de stijgende energierekening stromen via schuldhulpverlening, de bijzondere bijstand en Vluchtelingenwerk al bij de gemeente Nijmegen binnen.

We spreken van energiearmoede wanneer een huishouden meer dan 20% van het huishoudelijk budget kwijt is aan de energierekening en onvoldoende toegang heeft tot goede energievoorzieningen in huis. Denk bijvoorbeeld aan huishoudens die de verwarming uitzetten om te bezuinigingen. Met name huishoudens met een laag inkomen en huishoudens met een woning die niet goed geïsoleerd is ervaren de gevolgen van hogere energielasten.

Het onlangs gepubliceerde TNO rapport over energiearmoede stelt dat de gemeente Nijmegen naar verwachting in 2021 ruim 9.800 huishoudens had die te kampen hebben met de gevolgen van energiearmoede. Met de beschikbare financiële middelen vanuit de Rijksoverheid die specifiek zijn bedoeld voor het ondersteunen van deze doelgroep wil de gemeente Nijmegen het komende jaar ruim 3.250 huishoudens helpen het energieverbruik structureel te verlagen.

KombiSOL en Huis van Compassie slaan de handen in elkaar om de gemeente Nijmegen te ondersteunen bij het realiseren van deze opgave en werken daarin nauw samen met Bindkracht10. Het project ‘Energiefixers’ is een project zonder winstoogmerk en brengen we onder in de Stichting SOL Foundation in nauwe samenwerking met Stichting Huis van Compassie.

 

 

Doelstelling van de functie

 

Als Projectleider Energie Armoede Nijmegen ben je van begin tot eind verantwoordelijk voor het project “Energiecoaches & Energiefixers” in de gemeente Nijmegen. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de projectdoelstellingen door het voorbereiden, plannen, budgetteren, uitvoeren, rapporteren en evalueren van de projectactiviteiten. Je bouwt het team op en richt de benodigde (project) organisatie hiervoor in. 

 

Je werkt op dagelijkse basis samen met de HR Manager Energiefixers, die verantwoordelijk is voor het HR proces (werven, sollicitaties, aannemen, begeleiden, trainen, opleiden), en de Planner / Coördinator Energiefixers, die verantwoordelijk is voor de operationele planning en aansturing van de technische professionals en de vrijwilligers. Je rapporteert intern aan de twee oprichters van KombiSOL.

 

 

Wat verwachten wij van de Projectleider Energiefixers?

 

       Je schrikt niet van een enorme opgave om te organiseren binnen 1 jaar tijd een groot aantal huishoudens te bezoeken door een nog aan te nemen team; 

       Je bent ondernemend en houdt van aanpakken, je weet zaken snel te structuren en tevens uit te voeren; 

       Je bent organisatorisch sterk en werkt planmatig, stuurt proactief bij waar nodig, kan presentaties maken en verzorgen en is flexibel;

       Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het behalen van de resultaten en bent bereid om daarvoor een stapje extra te zetten als dat nodig is;

       Je bent communicatief en sociaal vaardig, waarbij het opbouwen van relaties, het managen van een breed stakeholderveld in een politiek bestuurlijk werkveld en het creëren van een prettige werksfeer belangrijk zijn;

       Je hebt affiniteit met duurzaamheid, met de maatregelen die bijdragen aan het verduurzamen van woningen zoals isolerende maatregelen en het optimaliseren van een de CV ketel en thermostaat; 

       Je hebt een afgeronde WO opleiding en minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in projectmanagement; 

       Je spreekt vloeiend Nederlands en kan (deels) werken op locatie (Arnhem).

       Je hebt ervaring en affiniteit met het aansturen van zowel technische professionals als vrijwilligers die inzetbaar zijn voor het project;

       Je hebt ervaring met het opzetten en/ of besturen van non-profit organisaties; 

       Je hebt een opleiding projectmanagement afgerond of certificaat behaald;

       Je bent beschikbaarheid tussen de 32 tot 40 uur per week.

 

Jouw werkzaamheden

 

       Het opzetten en organiseren van een projectstructuur waarin de opdrachtgever, samenwerkingspartners en de teams van KombiSOL en Huis van Compassie op de juiste manier worden betrokken;

       Het opzetten en uitwerken van uitvoeringsplannen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en andere stakeholders (voornamelijk de woningbouwcorporaties) en het zorgdragen voor de juiste kwaliteit waarmee het project wordt uitgevoerd en de werkzaamheden worden uitgevoerd;

       Het rapporteren over de voortgang van het project (impact, planning, risico’s, issues, capaciteit, kwaliteit, financiën, etc.) en het opstellen van (eind)evaluaties;

       Het dagelijks aansturen van de HR Manager Energiefixers, de Planner / Coördinator Energiefixers, de technische professionals en de vrijwilligers;

       Het managen van alle stakeholders die rondom het project betrokken zijn;

       Het communiceren (intern en extern) van de projectdoelstellingen en projectactiviteiten.

 

 

Wat bieden wij jou?

 

       Een contract voor de periode tot en met 30 april 2023;

       Een salaris tussen EUR 3.750,- tot EUR 5.000,- en 20 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek waarbij de hoogte van het salaris afhankelijk is van je werkervaring en kennis;

      Een mogelijkheid om vanuit de rol van Projectleider Energiearmoede Nijmegen door te groeien naar een functie van Directeur van onze SOL Foundation;

       Flexibiliteit en verantwoordelijkheid: je kiest zelf hoe je werkweek invult, maar bent gericht op het eindresultaat;

       Duurzaam woon-werk verkeer middels een mobiliteitskaart, zodat je met een minimale CO2 footprint het woon-werk verkeer kunt vormgeven;

       Werken voor een social impact- organisatie, waar je een bijdrage kan leveren aan een van de grootste uitdagingen van onze maatschappij op dit moment. 

 

Over KombiSOL, Iedereen doet mee!

 

 Onze missie is ‘Iedereen doet mee!’. Wij zetten ons in ter bevordering van een inclusieve verduurzaming van de samenleving. Impact staat bij ons voorop!

       De oprichters zijn sociaal ondernemers met samen meer dan 25 jaar strategie-consulting ervaring, voornamelijk in de energie en watersector, duurzaamheid, circulaire economie, en urban resilience;

       KombiSOL richt zich voornamelijk op de 80% van de samenleving die niet of nauwelijks betrokken is of wordt bij burgerparticipatie. De groep die beperkte kennis, geld en ruimte heeft om mee te doen via de gebaande paden en kanalen. Wij zorgen dat het bredere publiek én specifieke doelgroepen bereikt worden.

       Wij betrekken inwoners door het opzetten van bewustwordingscampagnes, realiseren burgerparticipatie en begeleiden wijk- en inwonersinitiatieven.

       Wij hebben ervaring met verschillende gemeenten en samenwerkingspartners o.a. in Nijmegen, Arnhem, Huizen, Amsterdam.

 

 

Over Het Huis van Compassie

 

        Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, vluchtelingen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven;

       Het huis organiseert activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect;

       Daarnaast bieden we in het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor – en in samenwerking met – de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. En we ondersteunen initiatieven die door mensen uit onze doelgroepen worden opgezet. Door de vele activiteiten die het Huis van Compassie ontwikkelt en ondersteunt is er rond om het Huis van Compassie een breed netwerk gegroeid van mensen en organisaties in het sociaal domein van de stad Nijmegen. Zo is vanuit het Huis het netwerk Nijmegen, stad van compassie ontstaan waar ruim 80 organisaties lid van zijn. In de loop van haar bestaan sinds 2013 heeft het Huis van Compassie een breed gewaardeerde positie verworven in het sociale domein van de stad;

       Voor dit project rond de bestrijding van energiearmoede in Nijmegen kan dit netwerk van groot nut zijn omdat er veel dwars verbindingen zijn met organisaties die ook vanuit de visie van compassie hun sociale werk doen en daardoor een groot bereik is in de richting van mensen die met de energiearmoede problematiek te maken hebben, maar ook bijvoorbeeld met de grotere wooncorporaties in Nijmegen;

       Het Huis van Compassie heeft ervaring met het inzetten van energiecoaches, energieambassadeurs en een klussenteam voor het uitvoeren van kleine klussen in huis. Het Huis is in hoofdzaak een vrijwilligersorganisatie en met deze ervaring brengen we ervaring mee op het gebied van verbinden en inzetten van vrijwilligers;

       Voor meer informatie over Huis van Compassie verwijzen we naar de website www.huisvancompassienijmegen.nl.

 

 

Voorbeeldprojecten waarop KombiSOL en Het Huis Van Compassie samenwerken

Momenteel werken we als KombiSOL en Het Huis van Compassie samen op de volgende projecten:

       Het ondersteunen van de energiecoaches van het Huis van Compassie bij de aanwezigheid op de diverse uitgiftepunten van de Voedselbank in Nijmegen waar het aanbod van energiecoaching bij de doelgroep onder de aandacht wordt gebracht en huishoudens worden geworven voor het aanmelden voor energiecoaching;

       Het begeleiden en coachen van duurzame bewonersgroepen waaronder Bottendaal Groen!, het wijkinitiatief op het gebied van Duurzaamheid in de wijk Bottendaal in Nijmegen;

       Het coördineren en begeleiden van energiecoaches van Het Huis van Compassie in de wijk Hengstdal waar een draagvlakmeting plaats gaat vinden onder de inwoners voor het opzetten van een Buurt Energie Systeem.

 

 

Ben je enthousiast? Stuur dan gelijk je motivatie en CV naar Paul via hr@kombisol.com. We kijken ernaar uit met je kennis te maken!