Teamleider EnergieFixers Nijmegen (gesloten)

Teamleider EnergieFixers Nijmegen

Doelstelling van de functie

Als Teamcoach ben je verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van het gehele projectteam, en specifiek het goed laten functioneren van de Verkenners en Energiefixers binnen het project “Energiefixers en Energiecoaches”. We staan momenteel voor de uitdaging 20-25 personen te moeten aannemen binnen een kort tijdsbestek, dit geeft veel (administratieve) werkzaamheden waarin we hands-on ondersteuning zoeken.

Samen met de HR Manager zorg je voor de werving van Verkenners en Energiefixers (zowel betaalde krachten als vrijwilligers), het goed laten landen van de nieuwe medewerkers in het project, zorgen voor de juiste opleiding, het begeleiden van de medewerkers, het organiseren van intervisiebijeenkomsten, het ophalen en doorvoeren van verbeteringen op basis van de leerervaringen van de medewerkers, het voeren van coach- en functioneringsgesprekken en het begeleiden van de medewerkers naar een volgende baan na het afronden van dit project.

Je werkt op dagelijkse basis samen met de Projectleider (eindverantwoordelijke voor het project), de HR Manager (verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de HR processen) en de Planner / Coördinator (operationeel verantwoordelijk voor het plannen en aansturen van de Verkenners, Energiefixers en Energiecoaches).

Project Energiefixers (gemeente Nijmegen)

De kosten voor energie, met name aardgas, stijgen fors. Deze stijgende energieprijzen leiden tot een toenemende mate aan energiearmoede. Steeds meer signalen van mensen die in de problemen komen door de stijgende energierekening stromen via schuldhulpverlening, de bijzondere bijstand en Vluchtelingenwerk al bij de gemeente Nijmegen binnen.

We spreken van energiearmoede wanneer een huishouden meer dan 20% van het huishoudelijk budget kwijt is aan de energierekening en onvoldoende toegang heeft tot goede energievoorzieningen in huis. Denk bijvoorbeeld aan huishoudens die de verwarming uitzetten om te bezuinigingen. Met name huishoudens met een laag inkomen en huishoudens met een woning die niet goed geïsoleerd is ervaren de gevolgen van hogere energielasten.

Het onlangs gepubliceerde TNO rapport over energiearmoede stelt dat de gemeente Nijmegen naar verwachting in 2021 ruim 9.800 huishoudens had die te kampen hebben met de gevolgen van energiearmoede. Met de beschikbare financiële middelen vanuit de Rijksoverheid die specifiek zijn bedoeld voor het ondersteunen van deze doelgroep wil de gemeente Nijmegen het komende jaar ruim 3.250 huishoudens helpen het energieverbruik structureel te verlagen.

KombiSOL en Huis van Compassie slaan de handen in elkaar om de gemeente Nijmegen te ondersteunen bij het realiseren van deze opgave en werken daarin nauw samen met Bindkracht10. Het project ‘Energiefixers’ is een project zonder winstoogmerk en brengen we onder in de Stichting SOL Foundation in nauwe samenwerking met Stichting Huis van Compassie.

Wat verwachten wij van Teamleider EnergieFixers Nijmegen?

 • Je bent organisatorisch sterk en bent in staat structuur aan te brengen, je werkt planmatig en werkt gestructureerd actielijsten af;
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig, waarbij het ontzorgen en voor elkaar zorgen voorop staat, je bent teamleider van het team Energiefixers; 
 • Je hebt minimaal een hbo-opleiding en drie jaar HR-ervaring waarbij je inhoudelijk zelfstandig aan het werk kan; 
 • Je kan LEAN & Agile principes toepassen in teambegeleiding en het beschrijven van werkprocessen en je hebt oog voor details in deze processen;
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het behalen van de resultaten en bent bereid om daarvoor een stapje extra te zetten als dat nodig is;
 • Je vindt het leuk om voor een startende, snelgroeiende onderneming te werken in een klein team, waar social impact en duurzaamheid centraal staan en drijfveren zijn;
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in projectondersteuning, secretarieel, personal assistant of ander gerelateerd werkveld.

 KombiSOL hecht groot belang aan participatie, diversiteit en inclusie, en verwelkomt daarom graag kandidaten die ondervertegenwoordigd zijn in haar organisatie. Kwaliteiten van kandidaten zijn doorslaggevend, ongeacht (culturele) afkomst, genderidentiteit of handicap.  

Wat ga je doen?

Op wekelijkse basis houd je je bezig met (een selectie van) de volgende werkzaamheden:

Teamcoaching

 • Het organiseren en begeleiden van de inwerkperiode bij nieuwe medewerkers in projectorganisaties, in het bijzonder binnen het project Energiecoaching en EnergieFixers;
 • Het organiseren van ontvangst en inwerkperiode zodat nieuwe medewerkers vertrouwd raken binnen hun projecten en KombiSOL door ze voorzien van de informatie en middelen;
 • Het bijdragen aan een veilige werkomgeving voor onze collega’s;
 • Het bieden van intervisie ten behoeve van teamontwikkeling binnen het Fixersteam.

Training

 • Het organiseren van de opleiding & training van medewerkers, in het bijzonder Verkenners en Energiefixers;
 • Het onderhouden van contacten met aanbieders van opleidingen;
 • Het (groeps-) begeleiden en coachen van medewerkers.

Administratieve (salaris)ondersteuning

 • Het controleren van de uitgaven van collega’s;
 • Het controleren van de gemaakte uren en sturen op het schrijven van uren naar collega’s; 
 • Het coördineren van verlof, ziekte- en verzuimregeling;

Onboarding 

 • Het uitvragen van persoonsgegevens van de kandidaten; 
 • Het opstellen van arbeidscontracten; 
 • Het inplannen en voorbereiden voor tekenen van het arbeidscontract; 
 • Het voorbereiden van het welkomstpakket; 
 • Het onboarden van nieuwe collega’s;
 • Het in de eerste periode de vinger aan de pols houden bij nieuwe collega’s.

Performance review 

 • Het uitleggen en uitsturen van doelstellingen naar nieuwe collega’s; 
 • Het bijhouden van de eerste proeftijd maand en aansturen op juiste contactmomenten met projectleiding en de HR Directeur;
 • Het inplannen van performance reviews ronde op basis van een resultaat- en ontwikkelcyclus;
 • Het opzetten en uitvoeren van een aanpak ten behoeve van outsourcing en doorstroming van projectmedewerkers.

Recruiting 

 • Het opstellen van vacatures;
 • Het sourcen van nieuwe kandidaten via o.a. Linkedin, netwerkpartners en andere mogelijkheden;
 • Het onderhouden contact met partners die mogelijke kandidaten kunnen leveren; 
 • Het afnemen van eerste interviews met kandidaten;
 • Het inplannen van afspraken van kandidaten met oprichters en eventueel collega’s; 
 • Het uitvragen van looneisen en andere wensen van kandidaten; 
 • Het aanbieden/ afwijzen van kandidaten.

Organisatieontwikkeling

 • Het voorstellen over de behoefte die er is aan nieuw personeel;
 • Het ontwikkelen van functieprofielen binnen het uitvoeringsteam;

Wat bieden wij jou?

 

 • Een werkweek tussen 28-40 uur op basis van de verantwoordelijkheden die je op kan pakken, deeltijd op basis van een selectie uit het profiel is bespreekbaar;
 • Een salaris tussen EUR 2.750,- tot EUR 4.000,- en 20 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek waarbij de hoogte van het salaris afhankelijk is van je werkervaring en kennis;
 • Doorgroeimogelijkheden binnen een snelgroeiende start-up;
 • Flexibiliteit en verantwoordelijkheid: je kiest zelf hoe en waar je je werkweek invult, maar bent gericht op groepsproces en eindresultaat;
 • Duurzaam woon-werk verkeer middels een mobiliteitskaart, zodat je met een minimale CO2 footprint het woon-werk verkeer kunt vormgeven;
 • Werken voor een social impact-organisatie, waar je een bijdrage levert aan een van de grootste uitdagingen van onze maatschappij op dit moment.

Over KombiSOL, Iedereen doet mee!

 

 • Onze missie is ‘Iedereen doet mee!’. Wij zetten ons in ter bevordering van een inclusieve verduurzaming van de samenleving. Impact staat bij ons voorop!
 • De oprichters zijn sociaal ondernemers met samen meer dan 25 jaar strategie-consulting ervaring, voornamelijk in de energie en -watersector, duurzaamheid, circulaire economie, en urban resilience;
 • KombiSOL richt zich voornamelijk op de 80% van de samenleving die niet of nauwelijks betrokken is of wordt bij burgerparticipatie. De groep die beperkte kennis, geld en ruimte heeft om mee te doen via de gebaande paden en kanalen. Wij zorgen dat het bredere publiek én specifieke doelgroepen bereikt worden;
 • Wij betrekken inwoners door het opzetten van bewustwordingscampagnes, realiseren burgerparticipatie en begeleiden wijk- en inwonersinitiatieven;
 • Wij hebben ervaring met verschillende gemeenten en samenwerkingspartners o.a. in Nijmegen, Arnhem, Huizen, Amsterdam.

Over Het Huis van Compassie

 

 • Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, vluchtelingen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven;
 • Het huis organiseert activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect;
 • Daarnaast bieden we in het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor – en in samenwerking met – de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. En we ondersteunen initiatieven die door mensen uit onze doelgroepen worden opgezet. Door de vele activiteiten die het Huis van Compassie ontwikkelt en ondersteunt is er rond om het Huis van Compassie een breed netwerk gegroeid van mensen en organisaties in het sociaal domein van de stad Nijmegen. Zo is vanuit het Huis het netwerk Nijmegen, stad van compassie ontstaan waar ruim 80 organisaties lid van zijn. In de loop van haar bestaan sinds 2013 heeft het Huis van Compassie een breed gewaardeerde positie verworven in het sociale domein van de stad;
 • Voor dit project rond de bestrijding van energiearmoede in Nijmegen kan dit netwerk van groot nut zijn omdat er veel dwars verbindingen zijn met organisaties die ook vanuit de visie van compassie hun sociale werk doen en daardoor een groot bereik is in de richting van mensen die met de energiearmoede problematiek te maken hebben, maar ook bijvoorbeeld met de grotere wooncorporaties in Nijmegen;
 • Het Huis van Compassie heeft ervaring met het inzetten van energiecoaches, energieambassadeurs en een klussenteam voor het uitvoeren van kleine klussen in huis. Het Huis is in hoofdzaak een vrijwilligersorganisatie en met deze ervaring brengen we ervaring mee op het gebied van verbinden en inzetten van vrijwilligers;
 • Voor meer informatie over Huis van Compassie verwijzen we naar onze website www.huisvancompassienijmegen.nl.

Enkele voorbeeldprojecten waarop KombiSOL en Huis van Compassie samenwerken

 • Het ondersteunen van de energiecoaches van het Huis van Compassie bij de aanwezigheid op de diverse uitgiftepunten van de Voedselbank in Nijmegen waar het aanbod van energiecoaching bij de doelgroep onder de aandacht wordt gebracht en huishoudens worden geworven voor het aanmelden voor energiecoaching;
 • Het begeleiden en coachen van duurzame bewonersgroepen waaronder Bottendaal Groen!, het wijkinitiatief op het gebied van Duurzaamheid in de wijk Bottendaal in Nijmegen;
 • Het coördineren en begeleiden van energiecoaches van Het Huis van Compassie in de wijk Hengstdal waar een draagvlakmeting plaats gaat vinden onder de inwoners voor het opzetten van een Buurt Energie Systeem.

Ben je enthousiast? Stuur dan gelijk je motivatie en CV naar Paul via hr@kombisol.com. We kijken ernaar uit met je kennis te maken!