Manon van den Burg

“Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan het verduurzamen van de wereld en help andere mensen hier graag bij!”

Manon is de eerste stagiaire bij KombiSOL. Ze is vierdejaarsstudent aan de HAN, Ondernemerschap & Retail Management en dit is haar afstudeerstage.
Manon helpt het team op de marketingafdeling en specifiek om KombiSOL beter op de kaart te zetten!
Afstudeerstagiaire op de marketingafdeling