Gaby Hutjes

Als projectleider burgerparticipatie werk ik aan de projecten en campagnes van KombiSOL,
van plannen maken tot uitvoering en evaluatie.

De ambitie van KombiSOL om iedereen, maar dan ook echt iedereen mee te laten doen met
verduurzaming vraagt om lef en creativiteit. Daar heb je gepassioneerde mensen voor nodig die
samen met de partners van KombiSOL impact maken. Als ervaren projectleider duurzaamheid
en coach is dit dé plek waar ik mijn steentje daaraan bij kan dragen.

““Waar ik voor ga is een leefbare en klimaatvriendelijke wereld. Elke actie doet ertoe, hoe klein
ook.”