Stage Business Development (HBO/WO): Opleiding tot energiecoach

Stage Business Development (HBO/WO): Opleiding tot energiecoach

KombiSOL, Iedereen doet mee!

KombiSOL is een social impact organisatie die burgers betrekt bij het realiseren van een duurzamere samenleving. Impact staat voor ons voorop. We ontwikkelen en ondersteunen bewustwordingscampagnes, realiseren burgerparticipatie en begeleiden lokale buurtinitiatieven. Onze motto is: Iedereen doet mee. Wij focussen ons op een inclusieve transitie, waarin we juist de onzichtbaardere doelgroepen een stem willen geven en handelingsperspectief bieden om mee te doen.

Het boegbeeld van ons bedrijf is de KombiSOL, een elektrisch aangedreven antieke Volkswagen bus die wij inzetten als mobiele huiskamer op straat. Hierdoor creëren we op ludieke wijze de toevallige ontmoeting in de eigen leefomgeving van de inwoners, waar we samen doelgericht in gesprek gaan en in actie komen. We implementeren beleid en halen op uit de praktijk wat er echt speelt en wat werkt. Zo vormen we een brug tussen burger en beleid op het gebied van energietransitie, circulaire economie en een verbeterde en groenere leefomgeving voor gemeenten, NGO’s en andere betrokken organisaties.

Stageopdracht: Ontwikkelen nieuwe service

Opleiding tot energiecoach voor vluchtelingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

KombiSOL coördineert een project om energiearmoede tegen te gaan. Het betreft het bezoeken van huishoudens die kampen met energiearmoede door een energiecoach. We merken dat er een betere aansluiting zou kunnen zijn tussen wie de energiecoach is en wie er bezocht wordt. We willen een win-win-win situatie creëren waarin wij de energiecoaches opleiden die de huishoudens bezoeken. Deze coaches kunnen bijvoorbeeld een vluchtelingenstatus hebben, een migratieachtergrond of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen in de energietransitie. Zowel in de vraag als de aanbod kant. We zijn momenteel bezig een aantal samenwerkingen op te zetten om toegang te krijgen tot deze doelgroep. Graag willen we hen opleiden tot energiecoach. Hiervoor is budget nodig en zijn een aantal subsidies te verkrijgen.

Jij helpt ons in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn. Tevens testen we de behoefte bij verschillende gemeentes. Je doet desk research wat de huidige mogelijkheden voor gemeenten zijn en hoe wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. We detailleren samen de service en het plan deze te ontwikkelen. Samen zetten we de samenwerkingen op. We zorgen voor subsidie en een passende partner die helpt de opleiding te ontwikkelen en te testen.

Voorbeeldprojecten

Momenteel is KombiSOL zichtbaar aanwezig op straat en ondersteunt initiatieven middels de volgende projecten:
▪ Duurzaamheidscampagne Arnhem Aan: ondersteunen van wijkinitiatieven, wijkgesprekken tot energie besparen, aardgasvrije wijkprojecten, en mobiel energieloket op evenementen en festivals. We voorzien de inwoners van Arnhem van informatie over het verduurzamen van hun eigen woning, eventueel samen met de buren in gezamenlijke acties of wijkinitiatief;
▪ Het ondersteunen van Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem waarbij onze KombiSOL (in Arnhem gebrand onder de naam Lijn2030) fungeert als mobiel kantoor op straat voor vier wijkteams in Arnhem waar zij inwoners spreken over concrete verbeteringen in de wijk;
▪ Het bestrijden van energiearmoede in Arnhem waarbij we energiecoaches opleiden en inzetten om huishoudens te coachen op het verlagen van hun energierekening;
▪ Het begeleiden en coachen van bewonersinitiatieven De Laar Energiebewust (Arnhem) en Bottendaal Groen! (Nijmegen);
▪ Het verzorgen van het participatieproces voor het realiseren en gebruiken van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen voor een grotere stad in Nederland.

Ben je enthusiast? Stuur dan gelijk je motivatie en CV naar Paul via hr@kombisol.com. We kijken ernaar uit met je kennis te maken!