Partners

Wil je jouw eigen KombiSOL met ons bouwen of een bijdrage leveren?
Word kombipartner!

Kernwaarden

Duurzame harmonie: mens in samenhang met de natuur

Wereld zonder fossielen: hernieuwbare energie als standaard

Circulariteit: met respect naar natuurlijke kringen

Nieuwe antiek: waarde voor wat er al is/ bestaat

Vrijheid van leven: Flexibiliteit in tijd en ruimte

Minimalisme: gelukkiger met minder dingen

Lokaal: kleine-schaal impact

Gamification: ervaren i.pv. verteld worden

Creativiteit: kunst om vrede en liefde te promoten

Care first: in tegenstelling tot door geld gedreven

Open sourced: Delen is liefhebben

Kombisol op weg naar een duurzame samenleving waar iedereen meedoet

Kombisol Partner

Word kombisol partner

Missie / visie KombiSOL heeft als missie zorgdragen voor moeder natuur en onze omgeving en voor het welzijn van het individu en persoonlijke bloei, door iedereen te betrekken en zonder daarbij iemand uit te sluiten.

Dit doen we in de eerste instantie rondom het zorgdragen voor moeder natuur met de thema’s energie, duurzaamheid en circulaire economie. Komend jaar gaan we dit vergroten rondom de persoonlijk bloei middels sport, kunst en muziek.

We doen dit middels het creëren van bewustwording door het bereiken van de mensen, het toegang verlenen voor iedereen van kennis en middelen en het betrekken van burgers door directe participatie en ambassadeurschap.

We zien dat dit vaak start bij ambassadeurschap bij burgers die reeds bewust zijn/ toegang hebben en al deelnemen, en zien dat er de groep die dit niet heeft, daarom achteraansluit of zelf vergeten wordt.

Bij ons staat juist sociale inclusiviteit centraal, door daar te beginnen waar bewustwording, toegankelijkheid en participatie uitdagend is. Dit zit in ons DNA.

Kombisol op weg naar een duurzame samenleving waar iedereen meedoet

Kombisol Vriend

Word kombisol vriend

Missie / visie KombiSOL heeft als missie zorgdragen voor moeder natuur en onze omgeving en voor het welzijn van het individu en persoonlijke bloei, door iedereen te betrekken en zonder daarbij iemand uit te sluiten.

Dit doen we in de eerste instantie rondom het zorgdragen voor moeder natuur met de thema’s energie, duurzaamheid en circulaire economie. Komend jaar gaan we dit vergroten rondom de persoonlijk bloei middels sport, kunst en muziek.

We doen dit middels het creëren van bewustwording door het bereiken van de mensen, het toegang verlenen voor iedereen van kennis en middelen en het betrekken van burgers door directe participatie en ambassadeurschap.

We zien dat dit vaak start bij ambassadeurschap bij burgers die reeds bewust zijn/ toegang hebben en al deelnemen, en zien dat er de groep die dit niet heeft, daarom achteraansluit of zelf vergeten wordt.

Bij ons staat juist sociale inclusiviteit centraal, door daar te beginnen waar bewustwording, toegankelijkheid en participatie uitdagend is. Dit zit in ons DNA.

EVents

Weten waar we de komende tijd met de KombiSOL zijn te treffen? Kijk naar onze evenementen-kalender.