Open Sollicitatie

Open sollicitatie

Ben jij intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzame samenleving?

Herken je je in onze missie: Iedereen doet mee! en wil je eraan bijdragen?

Kun jij snel schakelen tussen verschillende niveau’s? Van wethouder naar burger en terug? 

Stuur ons een open sollicitatie! We maken graag kennis met je. 

KombiSOL, Iedereen doet mee!

KombiSOL is een social impact organisatie die burgers betrekt bij het realiseren van een duurzamere samenleving. Impact staat voor ons voorop. We ontwikkelen en ondersteunen bewustwordingscampagnes, realiseren burgerparticipatie en begeleiden lokale buurtinitiatieven. Onze motto is: Iedereen doet mee. Wij focussen ons op een inclusieve transitie, waarin we juist de onzichtbaardere doelgroepen een stem willen geven en handelingsperspectief bieden om mee te doen.
Het boegbeeld van ons bedrijf is de KombiSOL, een elektrisch aangedreven antieke Volkswagen bus die wij inzetten als mobiele huiskamer op straat. Hierdoor creëren we op ludieke wijze de toevallige ontmoeting in de eigen leefomgeving van de inwoners, waar we samen doelgericht in gesprek gaan en in actie komen. We implementeren beleid en halen op uit de praktijk wat er echt speelt en wat werkt. Zo vormen we een brug tussen burger en beleid op het gebied van energietransitie, circulaire economie en een verbeterde en groenere leefomgeving voor gemeenten, NGO’s en andere betrokken organisaties.

Voorbeeldprojecten

Momenteel is KombiSOL zichtbaar aanwezig op straat en ondersteunt initiatieven middels de volgende projecten:

  • Duurzaamheidscampagne Arnhem Aan: ondersteunen van wijkinitiatieven, wijkgesprekken tot energie besparen, aardgasvrije wijkprojecten, en mobiel energieloket op evenementen en festivals. We voorzien de inwoners van Arnhem van informatie over het verduurzamen van hun eigen woning, eventueel samen met de buren in gezamenlijke acties of wijkinitiatief;
  • Het ondersteunen van Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem waarbij onze KombiSOL (in Arnhem gebrand onder de naam Lijn2030) fungeert als mobiel kantoor op straat voor vier wijkteams in Arnhem waar zij inwoners spreken over concrete verbeteringen in de wijk;
  • Het bestrijden van energiearmoede in Arnhem waarbij we energiecoaches opleiden en inzetten om huishoudens te coachen op het verlagen van hun energierekening;
  • Het begeleiden en coachen van bewonersinitiatieven De Laar Energiebewust (Arnhem) en Bottendaal Groen! (Nijmegen); Het verzorgen van het participatieproces voor het realiseren en gebruiken van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen voor een grotere stad in Nederland.