Inspiratie

voorbeeld cases

Mogelijkheden inzet van de kombiSOL

Je kunt KombiSOL inzetten om buurtparticipatie te stimuleren en mensen bij elkaar te brengen. Daarnaast is een doelgroep soms moeilijk te bereiken. Door naar de mensen toe te gaan en/of specifiek hen hiervoor uit te nodigen is het voor hen vaak makkelijker om even stil te blijven staan bij een onderwerp. Hierdoor hebben wij ook een heel divers portfolio op kunnen bouwen. Hieronder kun je een aantal van onze voorbeeldcases vinden. 

Manon en bewoner

Handelingsperspectief energie besparen

Energie bespaartassen uitdelen

Promotie voor online wijkevent Arnhem-West Door Corona kunnen we momenteel niet op straat staan met onze huiskamer om in gesprek te gaan met de inwoners over verduurzaming, energie besparen en van het aardgas Lees meer

Ondersteunen wijkinitiatieven Arnhem Aan - Framed festival

Campagne voeren en burgerparticipatie

Wijkinitiatieven – Arnhem Aan

KombiSOL ondersteunt met campagne voeren, burgerparticipatie realiseren en serieus aanwezig zijn op straat met een knipoog. Op een ludieke wijze proberen wij iedereen te betrekken, ook onzichtbare doelgroep. Op die manier realiseren we Lees meer

Aardgasvrije wijkgesprekken

Energietransitie

Aardgasvrije wijkgesprekken

Wijkgesprekken over energie besparen en ‘van het gas af’ In de periode september 2020 tot april 2021 organiseert gemeente Arnhem in alle wijken gesprekken over de energietransitie. In deze kansrijke buurten gaan we Lees meer

Social impact campagne

The Pollinators

Campagne voeren in aanloop van de Nationale Zaaidag: “Van Zuidas naar Zaadas” De biodiversiteit loopt achteruit. Ook de bestuivende dierensoorten hebben het zwaar. Daarom helpen The Pollinators en hun partners hen door Voedselbanken Lees meer

Burgerparticipatie voor omgevingsvisie

Gemeente Huizen

Burgers praten over wonen, werken, winkelen en recreëren Op 1 januari 2021 treedt de omgevingswet in werking. Elke gemeente is dan verplicht om een omgevingsvisie te hebben. De gemeente Huizen heeft hierbij de Lees meer

Bestrijding energiearmoede

Gemeente Arnhem

Bestrijding energiearmoede Middels de Arnhemse wijkgerichte energietransitie wil de stad voor 2050 energieneutraliteit bereiken. Een belangrijk uitgangspunt van de Arnhem Aan campagne is het bestrijden van energiearmoede. Dit is nu gedefinieerd als een Lees meer

Aardgasvrije woningen

Sint Martenshof

KombiSOL is aanjager om 20 huishoudens samen aardgasvrij te maken Sint Martenshof heeft een kopersvereniging met 20 huishoudens aan de Hommelseweg / Nijhoffstraat / Maarten van Rossumstraat in Sint Marten, gemeente Arnhem. De Lees meer

Gemeente aanwezig op straat

Lijn2030

Burgers maken eigen buurt aangenamer, duurzamer en leefbaarder Vanaf September 2018 rijdt Lijn2030 door de Gemeente Arnhem. Lijn 2030 stimuleert burgerparticpatie. Burgers maken hun eigen buurt aangenamer, duurzamer en bovendien leefbaarder. Het eerste Lees meer

ONDERWERPEN

Soil, soul, society

Wij zetten ons in voor moeder natuur, zoals verduurzaming, circulaire economie, lokaal produceren, bevorderen van biodiversiteit, tegengaan voedselverspilling en opruimen plastic probleem. Dit altijd met de focus om sociale impact te maken, de leefomgeving te verbeteren en te zorgen dat iedereen mee kan doen. In het kort, we helpen jou graag in jouw vakgebied nog meer impact te hebben door te zorgen voor de aarde (soil), voor happiness en persoonlijke bloei (soul) en voor elkaar (society). 

Belangrijkste manieren om dit met ons te bereiken zijn bijvoorbeeld burgerparticipatie, campagne voeren, mobiel informatieloket/ uitgifte- of inzamelpunt, lokale promoties, ludieke acties, uitnodiging voor een specifieke doelgroep, huiskamergesprek op straat of andere vormen van streetmarketing en samenbrengen van mensen in de buurt.

jouw eigen kombiSOL?

Wil jij de mensen betrekken bij jouw actie of impact maken in jouw wijk?

Reserveer eenvoudig je eigen KombiSOL via ons boekingssysteem of neem eerst contact met ons op voor de mogelijkheden.