Impact

Wie we zijn en wat we doen

KombiSOL richt zich op het bevorderen van een inclusieve duurzame samenleving

Onze filosofie is zorg te dragen voor de natuur en voor het welzijn van elkaar. Met oog
voor persoonlijke bloei. Dit doen we door iedereen te betrekken.
Per project bekijken we welke doelgroep we moeten benaderen en ook hoe we dat moeten doen. We willen burgers stimuleren om actief te participeren. Belangrijke thema’s voor ons zijn energie, duurzaamheid en circulaire economie
Door het beschikbaar stellen van de juiste informatie, in gesprek te gaan en bovendien goed te luisteren hopen wij ambassadeurs te creëren. Daar zit onze uitdaging!

Eerste kombi gekocht in São paulo, 2017

onze ervaring

Meer weten over wat er mogelijk is met de KombiSOL en hoe we samen op pad kunnen?

Onze ervaring brengen we in beeld door middel van een portfolio aan cases die wij onlangs hebben gedaan. Misschien inspireert het je tot het initiëren van een eigen buurtevenement?