Onze filosofie

Voeg een paginatitel toe

Kernwaarden

Duurzame harmonie: mens in samenhang met de natuur

Wereld zonder fossielen: hernieuwbare energie als standaard

Circulariteit: met respect naar natuurlijke kringen

Nieuwe antiek: waarde voor wat er al is/ bestaat

Vrijheid van leven: Flexibiliteit in tijd en ruimte

Minimalisme: gelukkiger met minder dingen

Lokaal: kleine-schaal impact

Gamification: ervaren i.pv. verteld worden

Creativiteit: kunst om vrede en liefde te promoten

Care first: in tegenstelling tot door geld gedreven

Open sourced: Delen is liefhebben

Kombisol op weg naar een duurzame samenleving waar iedereen meedoet

We are KombiSOL

Missie / Visie

Missie / visie KombiSOL heeft als missie zorgdragen voor moeder natuur en onze omgeving en voor het welzijn van het individu en persoonlijke bloei, door iedereen te betrekken en zonder daarbij iemand uit te sluiten.

Dit doen we in de eerste instantie rondom het zorgdragen voor moeder natuur met de thema’s energie, duurzaamheid en circulaire economie. Komend jaar gaan we dit vergroten rondom de persoonlijk bloei middels sport, kunst en muziek.

We doen dit middels het creƫren van bewustwording door het bereiken van de mensen, het toegang verlenen voor iedereen van kennis en middelen en het betrekken van burgers door directe participatie en ambassadeurschap.

We zien dat dit vaak start bij ambassadeurschap bij burgers die reeds bewust zijn/ toegang hebben en al deelnemen, en zien dat er de groep die dit niet heeft, daarom achteraansluit of zelf vergeten wordt.

Bij ons staat juist sociale inclusiviteit centraal, door daar te beginnen waar bewustwording, toegankelijkheid en participatie uitdagend is. Dit zit in ons DNA.

Kernwaarden / 8 trends / 3 thema's

Sustainability: renewables as the standard
World without fossil fuels: electric as solution
Circularity: closing the loop & sharing is caring
New antique: value to what is here
Liberty of living: flexibility in space and time
Minimalism: more happy with less
Localism: small scale, neighborhood impact
Gamification: experience versus being told
Creativity: importance of art to promote (inner) peace

Care first toevoegen? Geld dienstbaar maken aan aarde en medemens. Care First i.p.v Money First. Open maatschappij / sourced/ collaborative

Ontmoet het Kombi-team

Paul Ubbink

Paul is naar eigen zeggen de bus-chaffeur van Lijn2030, onder welke naam de KombiSOL in Arnhem voor de gemeente rondrijdt.

Co-founder verantwoordelijk voor operations, client account management en sales.

LinkedIn profile of Paul Ubbink

Kirsten Kramer

Kirsten is de idee-generator en creatieve mind van de KombiSOL. Maakt graag dromen waar die voor andere onmogelijk lijken. Naar eigen zeggen stagair KombiSOL-bouwer.

Co-founder verantwoordelijk voor admin, finance, creative design & marketing en business development.

LinkedIn profile of Kirsten Kramer

EVents

Weten waar we de komende tijd met de KombiSOL zijn te treffen? Kijk naar onze evenementen-kalender.