EUCF – De Bilt

Onderzoek ondersteuning bij verduurzamen woningen door woningeigenaren

Een aantal Gelderse en Utrechtse gemeenten zijn gestart met een onderzoek naar de manier waarop er invulling kan worden gegeven aan het ondersteunen van bewoners bij het verduurzamen van hun woning. Door de woning te verduurzamen kan er aardgas bespaard worden. Zo wordt bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen. Het kost woningeigenaren momenteel veel tijd en geld om de woning te verduurzamen en er is kennis nodig om de juiste keuzes te maken. Met het onderzoek halen gemeenten onder andere op waar de behoeften en wensen liggen voor ondersteuning bij bewoners om te komen tot uitvoering. KombiSOL is gevraagd om inwoners te bereiken en betrekken bij het onderzoek door o.a. straatacties te doen.