Dag van de duurzaamheid

Arnhem Aan – Initiatief Groen Angerenstein

Lijn 2030 is vandaag aanwezig in de wijk Angerenstein. Op 10 oktober, een dag na de Dag van de Duurzaamheid, organiseert deze wijk een inspirerend event. Met verschillende initiatieven wordt er aandacht besteedt aan duurzaamheid en een ”groen Arnhem’.

Wat kun jij als inwoner betekenen? Wil je meer informatie of juist jouw ideeën met ons delen? Kom dan tussen 12.00-15.00 uur bij ons langs!

ONDERSTEUNEN WIJKINITIATIEVEN MET LIJN2030

Vanaf september 2018 rijdt Lijn2030 door de Gemeente Arnhem. Het eerste duurzame, circulaire en innovatie én antieke volkswagenbusje is gerealiseerd met de oprichtingspartner de Gemeente Arnhem, doordat meerdere afdelingen binnen de gemeente samenwerken. Zo heeft Arnhem een “eigen” KombiSOL kunnen ontwerpen die onder andere wordt ingezet voor de ondersteuning van bestaande wijkinitiatieven in de toekomstwijken van de Arnhemse wijkgerichte energietransitie, zijnde Duurzaam Craneveer, Hoogkamp Energie, en Arnhem GroenWest (Heijenoord, Lombok, Het Dorp en Mariëndaal), en ondersteunen van andere wijkinitiatieven zoals Angerenstein Electric, en Schaarsbergen infrastructurele ingreep in leefomgeving voor de regenafvoer, Geitenkamp aanleg nieuwe riolering. Tevens ondersteunt KombiSOL in het opzetten van nieuwe wijkinitiatieven met de meest recente Rijkerswoerd Energiecafé werkgroep en buurtinitiatief Appelgaard.

Voorbeelden van inzet zijn: Hoogkamp 100 inwoners op eerste bewonersbijeenkomst voor de oprichting van de energie coöperatie Hoogkamp Energie, het houden van enquête onder bewoners voor elektrisch deelauto plan in Angerenstein, Duurzaam Craneveer flyeren voor bewonersbijeenkomst, Rijkerswoerd het houden van het eerste Energie Café. 

Met alle wijkinitiatieven is onze insteek is altijd samen doelstelling definiëren voor de specifieke inzet die aansluit bij de algemene missie van de organisatie. Wij passen daarbij onze stijl, locatie/tijd en “huiskamer” op straat aan. Dit om samen een zo groot mogelijke wijkimpact en burgerparticipatie te realiseren.