Druten – Wijchen

Betrekken van de inwoners van Druten en Wijchen bij de klimaattransitie – Burgerparticipatie actie.

In samenwerking met Spectrum gaat KombiSOL met de bus de straat op in opdracht van Druten en Wijchen. Door zichtbaar op straat te zijn en proactief met de burgers in gesprek te gaan, wordt de burger meer betrokken bij de klimaattransitie.