BES buurtlunch

Bewoners Bomenbuurt inzicht geven in hun energieverbruik met een Buurt Energie Systeem en oproepen hun stem uit te brengen

De Bomenbuurt in Nijmegen staat voor een belangrijke beslissing: komt er een Buurt Energie Systeem of niet. Om bewoners voor te bereiden op het uitbrengen van hun stem hebben ze informatie nodig en inzicht in wat het voor hen persoonlijk betekent. Bewoners wordt een gratis huisbezoek aangeboden door coaches die het energieverbruik in de nieuwe situatie voor hun berekenen.  Wij staan met de mobiele huiskamer bus op wijkbijeenkomsten en coördineren de huisbezoeken.