Wijkgesprekken

Wijkgesprekken over energie besparen en ‘van het gas af’

In de periode september 2020 tot april 2021 organiseert gemeente Arnhem in alle wijken gesprekken over de energietransitie. In deze kansrijke buurten gaan we intensieve participatietrajecten organiseren met bewoners en andere belanghebbenden. Dit is om te kijken of die wijk of buurt daadwerkelijk voor 2030 van het aardgas af kan.

Er is om ons heen veel te horen en te lezen over energie en het klimaat en ook dat we in Nederland van het aardgas af gaan. Ook wel de energietransitie genoemd. Dat roept veel vragen op, mogelijk ook bij u en uw buurtbewoners.
Als gemeente Arnhem organiseren wij daarom wijkgesprekken over energie besparen en ‘van het gas af’.

Hoe ziet een wijkgesprek eruit?

Wat betekent energie besparen voor u? Wat doet u al om uw energieverbruik en de energierekening te verlagen en wat kunt u nog meer doen? Wanneer zal uw wijk waarschijnlijk van het aardgas af gaan? Waar vindt u onafhankelijk advies over het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen? Om deze en alle andere vragen te beantwoorden én om samen ideeën uit te wisselen, organiseren we een gesprek. 

We starten dit gesprek met een korte uitleg over de plannen in Arnhem, in het bijzijn van Cathelijne Bouwkamp, wethouder Klimaat & Energie. Het Energieloket Midden Gelderland geeft tips over wat u (nog meer) kunt doen om energie te besparen en zo uw energierekening te verlagen. ​ Uw mening en betrokkenheid is belangrijk omdat u weet wat er speelt in uw wijk en wat u nodig heeft. 

Een doelstelling is om inwoners en ondernemers te informeren over het feit dat de wijk nog niet voor 2030 van het aardgas gaat. Maar dat mensen wel kunnen bijdragen door het energieverbruik naar beneden te brengen en (deels) hernieuwbaar op te wekken.

Waar zijn we te vinden?

Met Lijn2030 zijn we tussen 10.00-12.00 uur aanwezig bij winkelcentrum Drieslag. Na afloop ontvang je een kleinigheidje waarmee je direct al thuis aan de slag kunt met energie besparen.

Wil je bij de wijkgesprekken aanwezig zijn? Meld je dan even aan bij de Gemeente Arnhem, wijkgesprek@arnhemaan.nl (i.v.m. de zaalgrootte en catering). Je kunt ook mailen als je meer informatie wilt over dit onderwerp. Alvast dank!

ONDERSTEUNEN WIJKINITIATIEVEN MET LIJN2030

Vanaf september 2018 rijdt Lijn2030 door de Gemeente Arnhem. Het eerste duurzame, circulaire en innovatie én antieke volkswagenbusje is gerealiseerd met de oprichtingspartner de Gemeente Arnhem, doordat meerdere afdelingen binnen de gemeente samenwerken. Zo heeft Arnhem een “eigen” KombiSOL kunnen ontwerpen die onder andere wordt ingezet voor de ondersteuning van bestaande wijkinitiatieven in de toekomstwijken van de Arnhemse wijkgerichte energietransitie, zijnde Duurzaam Craneveer, Hoogkamp Energie, en Arnhem GroenWest (Heijenoord, Lombok, Het Dorp en Mariëndaal), en ondersteunen van andere wijkinitiatieven zoals Angerenstein Electric, en Schaarsbergen infrastructurele ingreep in leefomgeving voor de regenafvoer, Geitenkamp aanleg nieuwe riolering. Tevens ondersteunt KombiSOL in het opzetten van nieuwe wijkinitiatieven met de meest recente Rijkerswoerd Energiecafé werkgroep en buurtinitiatief Appelgaard.

Voorbeelden van inzet zijn: Hoogkamp 100 inwoners op eerste bewonersbijeenkomst voor de oprichting van de energie coöperatie Hoogkamp Energie, het houden van enquête onder bewoners voor elektrisch deelauto plan in Angerenstein, Duurzaam Craneveer flyeren voor bewonersbijeenkomst, Rijkerswoerd het houden van het eerste Energie Café. 

Met alle wijkinitiatieven is onze insteek is altijd samen doelstelling definiëren voor de specifieke inzet die aansluit bij de algemene missie van de organisatie. Wij passen daarbij onze stijl, locatie/tijd en “huiskamer” op straat aan. Dit om samen een zo groot mogelijke wijkimpact en burgerparticipatie te realiseren.