Outdoor Office Day

Op deze jaarlijkse buitenwerkdag verzorgt KombiSOL een duurzame werkplek in de buitenlucht voor het Ondernemersfonds Utrecht

Outdoor Office Day is een initiatief die werknemers uitdaagt hun werk buiten te doen. Het liefst in de natuur. Op de jaarlijkse Outdoor Office Day kunnen werkende mensen hun laptop meenemen naar stedelijk groen in hun eigen omgeving. Op deze dag verzorgt KombiSOL een duurzame werkplek met verse koffie en thee voor het Ondernemersfonds Utrecht.

Ga voor meer informatie over Outdoor Office Day naar https://www.outdoorofficeday.nl/

In de realisatie van laadpleinen in Amsterdam worden de burgers op straat geïnformeerd en meegenomen in de wijkplannen.

Om de dienstverlening van de laadpalen te optimaliseren, betrokkenheid te creëren en omwonenden/gebruikers bewust te maken van de komst van laadpleinen, organiseren we buurtgesprekken waar we fysiek aanwezig willen zijn. Deze worden afgestemd per wijk samen met het wijklocatieteam.

De KombiSOL bus dient hier als mobiele woonkamer en herkenbaar punt voor de omwonenden en e-rijders.

Energiecoaching aanbieden aan bewoners van de Geitenkamp – bewustwordingsactie.

Op iedere laatste donderdag van de maand wordt het gesprek aangegaan met de bewoners van de Geitenkamp. Vanuit de Arnhemse Aanpak Energiearmoede is het initiatief ontstaan om de bewoners te helpen met energie besparen door hen gratis energiecoaching aan te bieden. Door het gesprek aan te gaan met de bewoners worden ze meegenomen in de invloed en voordelen van energiezuinig leven. Wij staan daar in de wijk met Lijn 2030 en gaan langs de deur.

De West-Arnhemse Muziekvereniging bestaat dit jaar 100 jaar en geeft een “Westival” feestweekend op 2 en 3 juli

Tijdens het WAMV Westival staat de KombiSOL bus op zondag 3 juli op het terrein een goede sfeer te verzorgen bij de slagwerkdag. Het festival is openbaar toegankelijk, dus kom vooral langs!

Energiecoaching aanbieden aan bewoners van de Geitenkamp – bewustwordingsactie.

Op iedere laatste donderdag van de maand wordt het gesprek aangegaan met de bewoners van de Geitenkamp. Vanuit de Arnhemse Aanpak Energiearmoede is het initiatief ontstaan om de bewoners te helpen met energie besparen door hen gratis energiecoaching aan te bieden. Door het gesprek aan te gaan met de bewoners worden ze meegenomen in de invloed en voordelen van energiezuinig leven. Wij staan daar in de wijk met Lijn 2030 en gaan langs de deur.

De informatieavond in BottendaalGroen! over aardgasvrij wonen en werken.

Nijmegen wil stoppen met het gebruik van aardgas voor koken en verwarmen. Bottendaal is één van
de wijken waar is gestart om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn rondom aardgasvrij wonen en
werken. KombiSOL ondersteund BottendaalGroen! in deze informatieavond

Een ideeën en ontdekkingsmarkt in Presikhaaf met duurzaamheid als thema.

Zaterdag 21 mei van 12.00 tot 17.00 uur in en om MFC Presikhaven. Zie, proef en ervaar het duurzame leven op de duurzaamheidsmarkt in Presikhaaf. KombiSOL staat hier om het gesprek aan te gaan met de bewoners van Presikhaaf over verduurzamen in je eigen leven.

Energiecoaching aanbieden aan bewoners van de Geitenkamp – bewustwordingsactie.

Op iedere laatste donderdag van de maand wordt het gesprek aangegaan met de bewoners van de Geitenkamp. Vanuit de Arnhemse Aanpak Energiearmoede is het initiatief ontstaan om de bewoners te helpen met energie besparen door hen gratis energiecoaching aan te bieden. Door het gesprek aan te gaan met de bewoners worden ze meegenomen in de invloed en voordelen van energiezuinig leven. Wij staan daar in de wijk met Lijn 2030 en gaan langs de deur.

Energiecoaching aanbieden aan bewoners van de Geitenkamp – bewustwordingsactie.

Op iedere laatste donderdag van de maand wordt het gesprek aangegaan met de bewoners van de Geitenkamp. Vanuit de Arnhemse Aanpak Energiearmoede is het initiatief ontstaan om de bewoners te helpen met energie besparen door hen gratis energiecoaching aan te bieden. Door het gesprek aan te gaan met de bewoners worden ze meegenomen in de invloed en voordelen van energiezuinig leven. Wij staan daar in de wijk met Lijn 2030 en gaan langs de deur.

Betrekken van de inwoners van Druten en Wijchen bij de klimaattransitie – Burgerparticipatie actie.

In samenwerking met Spectrum gaat KombiSOL met de bus de straat op in opdracht van Druten en Wijchen. Door zichtbaar op straat te zijn en proactief met de burgers in gesprek te gaan, wordt de burger meer betrokken bij de klimaattransitie.