Sint Martenshof

KombiSOL is aanjager om 20 huishoudens samen aardgasvrij te maken

Sint Martenshof heeft een kopersvereniging met 20 huishoudens aan de Hommelseweg / Nijhoffstraat / Maarten van Rossumstraat in Sint Marten, gemeente Arnhem. De bewoners hebben zich goed georganiseerd en een gezamenlijke duurzame ambitie. Het eerste project was het realiseren van een duurzame tuin aan de achterkant van de huizen inclusief opvang regenwater en filtering (klimaatbestendig). Tevens heeft er een collectieve inkoop voor de isolatie van de woningen plaatsgevonden. De bewoners van Sint Martenshof willen nu de volgende stap maken in hun ambitie om te kijken naar de mogelijkheden om gezamenlijk te gaan verwarmen en aardgasvrij te worden.

De huizen zijn goed geïsoleerd na een ingrijpende renovatie in 2012/2013 (rc-waarde 3,5 tot 4,5) en de huizen zijn voor de helft aangesloten op infiltratiekratten. Een deel van de in totaal 20 woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Bewoners hebben de keuze voor zonnepanelen individueel gemaakt.

Bijna alle gebouwen in deze wijk zijn aangesloten op het gasnet. In de wijk is geen stadswarmtenet te vinden. Het bestaande stadswarmtenet ligt niet in de buurt van deze wijk. Dit sluit een warmtenet niet uit. Er zou een kleinschalig warmtenet ontwikkeld kunnen worden. De hoogteverschillen in dit deel van Arnhem vormen wel een uitdaging. Hier moetbij het ontwerp goed rekening mee worden gehouden.

KombiSOL helpt als aanjager via Arnhem AAN

Vanaf eind 2019 helpt KombiSOL de bewoners om de energiebehoefte in kaart te brengen en verschillende warmtevoorziening alternatieven te ontwikkelen. Tevens vragen we offertes op en helpen daarmee een keuze af te wegen tussen de verschillende technische opties en collectieve of individuele warmtevoorziening.

Sint Martenshof - Wijk aardgasvrij via inzet aanjager

Op de website van het Sint Martenshof kun je meer over dit project lezen. Hier zie je ook het eindresultaat van de klustuin en de officiële opening door de wethouder.

Wil je zelf meer weten over hoe jij een project kunt starten, buurtparticipatie kunt aanjagen, maar ook lastige onderwerpen op een leuke manier bespreekbaar maken in je wijk? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!