BottendaalGroen!

Zichtbaarheid en participatie realiseren voor duurzaam bewonersinitiatief BottendaalGroen!

Steeds meer mensen nemen initiatief om bij te dragen in de energietransitie. Links en recht poppen er nieuwe vrijwillige duurzaamheidsinitiatieven en bewonersgroepen op. Als ambassadeur van een wijk kunnen deze initiatieven dienen als een verlengstuk van de gemeente. De vrijwillige initiatiefnemers kennen de wijk, de mensen en de kansen om te ontwikkelen. De vrijwilligers doen wat ze kunnen om de gemeente te ondersteunen, maar hebben beperkte tijd, middelen en kennis om optimaal van hun positie in de wijk gebruik te kunnen maken.

Een van die bewonersinitiatieven is BottendaalGroen! Een groep enthousiaste pioniers die zich samen hard maken voor de vergroening van de wijk Bottendaal in Nijmegen. BottendaalGroen! heeft als doelstelling van de wijk een leefbare, duurzame en klimaat adaptieve wijk te maken op een integrale manier. De groep wil hierin handelen als verbindende factor door organisaties en mensen aan elkaar en het juiste advies te koppelen. Hiermee wil de groep bereiken dat de bewoners die welwillend zijn te verduurzamen zich ondersteund voelen, terwijl ze bij de bewoners die niet uit zichzelf verduurzamen de eerste druppels in het hoofd leggen dat er in Bottendaal oog is voor duurzaamheid. De wens is overzicht te hebben in de kansen die bewoners zien, obstakels waar ze tegenaan lopen te herkennen en hen aan te jagen en te faciliteren in het aanbrengen van verandering dat zal leiden tot een duurzamere wijk. Nieuwe initiatieven van de gemeente worden dan (deels) via de bewonersgroep bij de bewoners geïntroduceerd en de wensen en ideeën van de bewoners via de groep teruggekoppeld.


Zichtbaar worden in je wijk. Hoe doe je dat?

Om hun doel te kunnen behalen in zichtbaarheid en herkenbaarheid belangrijk. De gemeente heeft BottendaalGroen! gekoppeld aan KombiSOL om hen te helpen zichtbaarder te zijn in de wijk. Als expert in het begeleiden van burgerparticipatie, buurtcoaching en bewustwordingscampagnes ondersteunen wij veelal overheidsinstanties en organisaties die duurzaamheidsinitiatieven willen implementeren of burgers bewuster willen laten omgaan met duurzaamheid. We maken op strategische wijze duurzaam gedrag laagdrempelig voor de burger.
In dit traject hebben wij samen onderzocht hoe de demografie van de wijk eruitziet, wat de verschillende wensen en doelen vanuit de bewonersgroep en de gemeente zijn en hoe deze kunnen worden toegepast op de straataanpak die wij hebben ontwikkeld voor ondersteuning van bewonersgroepen. Samen hebben wij een doelstelling opgesteld; draagvlak creëren voor een duurzame en aardgasvrije wijk.

Hoe wordt zo’n project uitgezet?

Bottendaal is een progressieve wijk. Animo om aan de slag te gaan met duurzaamheid is er zeker. In het creeren van draagvlak lag geen nadruk in het verlagen van de weerstand, die is er namelijk niet veel. Maar om als wijk echt stappen te kunnen zetten en collectief te werk te gaan, moet je als centraal punt herkenbaar en benaderbaar zijn.

We zijn het traject gestart met een cursus voor de deelnemers van de bewonersgroep. We leerden ze hoe ze het beste mensen kunnen aanspreken en benaderen over dit onderwerp. Vervolgens zijn we de straat op gegaan met onze herkenbare KombiSOL bus. In afspraak is besloten 10 keer een straatactie te doen. Door deze in te zetten op momenten en plekken waar gegarandeerd veel bezoek op af komt, leert de buurt ons en de bus kennen en door de juiste branding wordt deze al snel geassocieerd met BottendaalGroen! Op straat vragen we eerst uit wat mensen nu doen met duurzaamheid en hoe ze graag geholpen willen worden. Tijdens de zomer van 2021 moesten we hierin wel rekening houden met de gepaste afstand en veiligheidsmaatregelen vanwege de pandemie. Desondanks wierpen de acties hun vruchten af.

Een tegenslag. Wat nu?

Dit veranderde echter rond de vijfde actie. De coronamaatregelen werden aangescherpt en het uitvoeren van de acties op straat werd vrijwel onmogelijk.

Terug naar de tekentafel dus, waar het plan werd bedacht om ons voor te bereiden op een winteractie. Met het plotselinge stijgen van de energieprijzen is besloten om de actie gerichter te maken; BottendaalGroen! geeft op straat advies en tips over het laag houden van je energieverbruik de wintermaanden. Er werd een actueel en concreet probleem aan de kaak gesteld waardoor er eenduidig werd gecommuniceerd en er handelingsperspectief werd gegeven. Deze strategie werd goed ontvangen in de wijk.


“ Er was ruimte voor inbreng en feedback tijdens het traject. Er werd meebewogen met de obstakels die we gaandeweg tegenkwamen.”

“ Zeer aangename gelijkwaardige partner. De bus was echt een herkenbaar punt waar gesprekken op gang kwamen. “

Wat hebben we bereikt?

Herkenbaarheid en draagvlak is lastig meetbaar. Het succes van project BottendaalGroen! Is niet te vinden in de cijfers, maar in directe ervaringen van de bewoners van Bottendaal. De bewonersgroep ervaart meer herkenbaarheid. Ze staan bekend als dé centrale plek in Bottendaal om naartoe te gaan met vragen of opmerkingen over duurzaamheid in de wijk. Dit helpt hen hun rol van verbinder echt goed te vervullen.


Onze missie: Iedereen doet mee! 

Wij ondersteunen en begeleiden diverse projecten in duurzaamheidsparticipatie. Wil je weten of KombiSOL ook iets voor jouw project kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee!