Gemeente Arnhem

Bestrijding energiearmoede

Middels de Arnhemse wijkgerichte energietransitie wil de stad voor 2050 energieneutraliteit bereiken. Een belangrijk uitgangspunt van de Arnhem Aan campagne is het bestrijden van energiearmoede. Dit is nu gedefinieerd als een huishouden die meer dan 10% van hun inkomen aan energie kwijt is. Bovendien hebben ze geen geld om zelf te investeren in een overstap naar een duurzame energiebron of daarnaast energiebesparende maatregelen in huis toe te passen.

Op zoek naar de doelgroep

Er is weinig tot geen interactie met de doelgroep via de stadsbrede Arnhem Aan campagne. Het is niet duidelijk wie er in de doelgroep valt en hoe deze te bereiken is. Het is lastig om minima op te roepen zich aan te melden, vanwege de gevoeligheid om met armoede naar buiten te treden. Toch is de inschatting dat 10% van 74.000 huishoudens, ruim 7000 in de groep vallen. De gemeente wil in een pilot 50 huishoudens laten bezoeken door een energiecoach en energie-besparende maatregelen toepassen. Deze 50 gezinnen moeten geworven worden, over drie verschillende wijken. Werving via de sociale wijkteams werkt in de koste tijdspanne van drie maanden voor deze pilot niet.

Voor de wijk Kronenburg/ Vredenburg, waar KombiSOL reeds met Lijn2030 rondrijdt met het team Leefomgeving, sturen we een persoonlijke brief naar een bepaald aantal straten. We verwachten dat in deze straten het bestrijden van energiearmoede het hardst nodig is. We nodigen ze uit om naar het event op 3 december te komen. Hier kunnen ze de energiecoaches ontmoeten en in persoonlijk in gesprek kunnen gaan. Zo weten de mensen wie bij hen over de vloer gaat komen, en wordt er vertrouwen geschept. De mensen krijgen gelijk een LED-lampje mee als ze naar de bushalte toekomen. Bovendien plannen we waar mogelijk het eerste bezoek direct in.

ArnhemAAN campagne
WERVING ONBEREIKBARE DOELGROEP MIDDELS BRIEF, EVENT, EN TOEGANKELIJKHEID COACHES OP STRAAT VOOR EEN BAKKIE & PRAATJE

Meer weten?

De brief is uit naam van de energiecoaches geschreven en ze zijn aanwezig tijdens het event. Ook zijn de wethouder duurzaamheid en collega’s uit het wijkteam aanwezig. Het event is van te voren aangekondigd op de Arnhem Aan website, de lokale krant komt naar het event toe om zo hierna Arnhem-breed de doelgroep te bereiken.
Wil je weten of KombiSOL ook iets voor jouw project kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee!