Energiescan

Wij helpen Arnhemse ondernemers een stap op weg in verduurzaming.

Ondernemend Arnhem voelt de invloed van stijgende energieprijzen. In samenwerking met de KombiSOL is Gemeente Arnhem in gesprek gegaan met lokale ondernemers om hen te te wijzen op de gestelde energie regels; De ondernemer is verplicht maatregelen te nemen wanneer het energieverbruik boven de gestelde norm uitkomt. Die energiebesparende maatregelen kan de ondernemer binnen vijf jaar terugverdienen.

In het oplossen van het klimaatprobleem legt de overheid een deel van de verantwoordelijkheid bij ieder van ons neer. Bij de burger, maar ook bij de ondernemer. Vanuit gemeentes zijn er richtlijnen gesteld voor de maatregelen die helpen bij energiebesparing van bedrijven. Om de ondernemers hierin te ondersteunen zijn er regelingen vanuit de gemeenten en is er zelfs een grotendeels gesubsidieerde energiescan beschikbaar. Desondanks lijkt er weinig te veranderen bij het energiegebruik van bedrijven. De gemeente Arnhem klopte bij KombiSOL aan om hierbij te helpen.

De nieuwe energierichtlijnen.

In het bereiken van de doelstellingen wordt er van de ondernemer verwacht dat het bedrijf onder een bepaalde hoeveelheid verbruikte energie en aardgas per jaar blijft. De ondernemer is verplicht maatregelen te nemen wanneer het energieverbruik te hoog is. Die energiebesparende maatregelen kan de ondernemer binnen vijf jaar terugverdienen. Door middel van een energiescan kan een bedrijf analyseren of ze voldoen aan de gestelde eisen en krijgen ze inzicht in besparingsmogelijkheden.

Ondanks dat er opties worden geboden aan de ondernemers, wordt er weinig op in gegaan. Ondernemers lijken niet actief op zoek te zijn naar manieren om duurzamer te worden. Dat is ook niet vreemd, ze zijn al druk met ondernemen. De gemeente Arnhem zocht naar een manier om de ondernemer te wijzen op de mogelijkheden en een helpende hand te reiken om aan de slag te gaan. Als verbinder tussen ondernemers en de lokale overheid is KombiSOL samen met de gemeente Arnhem de straat op gegaan en in gesprek gegaan met de Arnhemse ondernemers. De ondernemer is in het gesprek meegenomen in de energierichtlijnen en de energiescan is aangeboden. 

De ondernemers worden écht bereikt!

Eenmaal in gesprek blijkt de effectiviteit van deze directe aanpak;

 • Het overgrote deel van de aangesproken ondernemers zijn niet op de hoogte van de energierichtlijnen.
 • Veel ondernemers zijn dankbaar met de gesprekken en hebben behoefte aan handelingsperspectief.


In drie dagdelen hebben Gemeente Arnhem en KombiSOL maar liefst 205 ondernemers kunnen bereiken in de wijken Klarendal en Spijkerkwartier. Het gesprek komt op gang door een LED-lamp van de gemeente cadeau te doen aan de ondernemer. Een warme en toereikende start zorgt voor een open houding in het gesprek. In onze aanpak luisteren wij naar de behoeftes van de ondernemers. We geven hen ruimte om hun vragen te stellen en geven hen handvatten om beter met hun energie om te gaan. Deze aanpak bracht ook  voordelen met zich mee;

 • Er is mogelijkheid om direct en ter plekke een afspraak in te plannen voor een energiescan.
 • Door de gesprekken komt er inzicht in hoe de ondernemer reageert op de gestelde eisen vanuit de gemeenten en kunnen behoeftes in kaart worden gebracht.
 • De ondernemers die al stappen hebben gezet vertellen hier met trots over. Zo krijgt de gemeente een beeld van of de ondernemer weet hoe te verduurzamen.
 • Het initiatief ligt in dit geval bij de gemeente, waardoor de drempel voor de ondernemer een stuk lager is.
 • Er was ruimte om duurzame alternatieven te laten zien aan ondernemers. Hier is op ingespeeld door energiezuinige stoelverwarming te presenteren als duurzaam alternatief voor terrasverwarming.

“De mogelijkheid om direct een afspraak in te plannen voor een energiescan is een goede zet. Meteen resultaat!”

De 205 bereikte ondernemers zijn nu op de hoogte van de regels omtrent energiegebruik; het eerste zaadje is geplant. Nou maakt dat op zich al impact, maar daar houdt het niet bij op;

 • Zeven ondernemers wilden direct aan de slag en zijn voor de energiescan in contact gebracht met het bedrijvenloket van Arnhem AAN.
 • Veel van de ondernemers delen hun eigen stappen met ons en zijn gemotiveerd nog meer stappen te zetten in het verduurzamen van hun organisatie.


Hoe het nog beter kan

Een groot voordeel van het direct benaderen van ondernemers is dat ook de frustraties en blokkades onder de doelgroep snel duidelijk worden. Het schept een beeld van waar de Arnhemse ondernemer zijn keuzes op baseert in het kader van duurzaamheid. Onderwerpen die terug kwamen zijn;

 • Er zijn zorgen om de stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog die zich nu in de Oekraine afspeelt. Dit leidt echter niet direct tot actie of het treffen van maatregelen.
 • De verantwoordelijkheid over duurzaam met vastgoed omgaan wordt vanuit de ondernemer veelal neergelegd bij de verhuurder, niet bij de ondernemer zelf die het pand huurt.
 • Door de onzekere financiële tijden voor veel ondernemers staat hun hoofd nu niet naar het uitgeven van een bedrag voor een scan waaruit daarna maatregelen volgen waar ook geld aan moet worden besteed. Het directe voordeel van minder energiekosten zien ze niet altijd.
 • Slechts een hand vol ondernemers zijn op de hoogte van de verplichtingen vanuit de Wet Milieubeheer.
 • Door de taalbarrière komt bij een deel van de ondernemers de boodschap niet binnen. Een ronde maken over dit onderwerp met medewerkers die de taal spreken kan de impact verhogen.


De meeste ondernemers willen zelf op een rustig moment de informatie doornemen en daarna beslissen of ze er gebruik van willen maken. Een opvolgactie zou de impact kunnen vergroten.

Wil je weten of KombiSOL ook iets voor jouw project kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee!

Promotie voor online wijkevent Arnhem-West

Door Corona kunnen we momenteel niet op straat staan met onze huiskamer om in gesprek te gaan met de inwoners over verduurzaming, energie besparen en van het aardgas af. Maar wij vragen ons altijd af, wat kan wel. Een-op-een contact is op 1,5 meter afstand is mogelijk. Daarom brengt KombiSOL, mede dankzij de REE/ RREW subsidie, burgerparticipatie en energie besparen middels persoonlijk contact toch tot aan de voordeur. Vanuit de gemeente Arnhem is er in de wijken in het Westen van de stad, Lombok en Heijenoord,  een enquête over het verduurzamen van de woning uitgezet onder de inwoners. Een aantal inwoners van Arnhem-West hebben door het invullen van de enquête een energiebespaartas gewonnen.

KombiSOL heeft de gemeente Arnhem bij dit prachtige concept ondersteund middels het uitdelen van deze energiebespaartassen. Er zijn bij 72 huishoudens in Arnhem-West energiebespaartassen uitgedeeld. De energiebespaartas is door een lokale ondernemer van gerecycled materiaal gemaakt. In de tas zat een boekje met tips over het verduurzamen van de woning en een LED lampje. KombiSOL heeft zeer enthousiaste reacties mogen ontvangen tijdens het aanbieden van de tas. Bij sommige huishouden zijn er uitvoerige gesprekken gevoerd over het onderwerp verduurzamen van de woning. Daarnaast zijn de inwoners persoonlijk uitgenodigd namens de gemeente voor het bijwonen van de online wijkavond op donderdag 11 maart 2021.Mede door deze actie zijn er maar liefst 130 mensen aanwezig geweest tijdens deze wijkavond. Tijdens deze bijeenkomst zijn de uitkomsten van de enquête gedeeld met de inwoners en ook is de toekomst van de wijk besproken als het gaat om duurzaamheid en energie. Zo zijn er meer mensen betrokken en krijgen handelingsperspectief om in huis zelf aan de slag te gaan met energie besparen en verdere verduurzaming!

Meer weten?

Wil je weten of KombiSOL ook iets voor jouw project kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee!

KombiSOL ondersteunt met campagne voeren, burgerparticipatie realiseren en serieus aanwezig zijn op straat met een knipoog.

Op een ludieke wijze proberen wij iedereen te betrekken, ook onzichtbare doelgroep. Op die manier realiseren we burgerparticipatie en voeren we campagne om jouw buurtinitiatief tot een succes te maken.

Ons motto: Iedereen doet mee!
– We brengen mensen samen
– We zijn betrokken en lokaal aanwezig
– We zijn duurzaam en innovatief

Arnhem Aan – Stadsbrede campagne bewustwording energie & klimaat

Vanaf September 2018 rijdt Lijn2030 door de Gemeente Arnhem. Het eerste duurzame, circulaire en innovatie én antieke volkswagenbusje is gerealiseerd met de oprichtingspartner de Gemeente Arnhem, doordat meerdere afdelingen binnen de gemeente samenwerken. Zo heeft Arnhem een “eigen” KombiSOL kunnen ontwerpen. Lijn2030 is het boegbeeld van Arnhem Aan die campagne voert ter bevordering van de energietransitie en klimaatbestendigheid van de stad. De inzet van Lijn2030 heeft daarbij als doelstelling bewustwording creëren onder het brede publiek en daar mogelijk de inwoners activeren om mee te doen.

Onder die paraplu doet KombiSOL een voorstel tot aanwezigheid bij Arnhemse festivals en buurtevenementen. Hierbij is de insteek een zo breed mogelijk publiek te bereiken en in contact te komen met verschillende bevolkingsgroepen.

Zodoende hebben we deelgenomen aan o.a. Lauch Lijn2030 op de Dag van de Duurzaamheid in Winkelcentrum Kronenburg, New Energy Made in Arnhem Energy Cafe en Energy Exchange (laatste in Nijmegen), Green Make over Shoot in de Klaproostraat (Malburgen), Framed (Papendal), 4×4 Basketbal toernooi bij de Decathlon op Zuid om input op te halen over de toekomstbestemming van de parkeerplaats, Hommelse Markt, (Klarendal) Sonsbeek Lentefestival, filmshoot bij Hotel Warnsborn en bij CS Arnhem, Climate Active Neighborhood Conferentie in het Musis Theater, Groenmarkt (Sonsbeek park), huurdersdag bij de Koepelkerk (Centrum), Oogstfeest Elderveld, Opening Halte2030, Wijk voor Wijken event Arnhem Aan, Natuurcentrum Techniekdag (Presikhaaf).

Meer weten?
Lees hier meer over de aardgasvrije wijkgesprekken.
Lees hier meer over de bestrijding van de energiearmoede van Arnhem Aan.
Lees hier meer over Arnhem Aan.

Wijkgesprekken over energie besparen en ‘van het gas af’

In de periode september 2020 tot april 2021 organiseert gemeente Arnhem in alle wijken gesprekken over de energietransitie. In deze kansrijke buurten gaan we intensieve participatietrajecten organiseren met bewoners en andere belanghebbenden. Dit is om te kijken of die wijk of buurt daadwerkelijk voor 2030 van het aardgas af kan.

Er is om ons heen veel te horen en te lezen over energie en het klimaat en ook dat we in Nederland van het aardgas af gaan. Ook wel de energietransitie genoemd. Dat roept veel vragen op, mogelijk ook bij u en uw buurtbewoners.
Als gemeente Arnhem organiseren wij daarom wijkgesprekken over energie besparen en ‘van het gas af’.

Hoe ziet een wijkgesprek eruit?

Wat betekent energie besparen voor u? Wat doet u al om uw energieverbruik en de energierekening te verlagen en wat kunt u nog meer doen? Wanneer zal uw wijk waarschijnlijk van het aardgas af gaan? Waar vindt u onafhankelijk advies over het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen? Om deze en alle andere vragen te beantwoorden én om samen ideeën uit te wisselen, organiseren we een gesprek. 

We starten dit gesprek met een korte uitleg over de plannen in Arnhem, in het bijzijn van Cathelijne Bouwkamp, wethouder Klimaat & Energie. Het Energieloket Midden Gelderland geeft tips over wat u (nog meer) kunt doen om energie te besparen en zo uw energierekening te verlagen. ​ Uw mening en betrokkenheid is belangrijk omdat u weet wat er speelt in uw wijk en wat u nodig heeft. 

Een doelstelling is om inwoners en ondernemers te informeren over het feit dat de wijk nog niet voor 2030 van het aardgas gaat. Maar dat mensen wel kunnen bijdragen door het energieverbruik naar beneden te brengen en (deels) hernieuwbaar op te wekken.

Met Lijn2030 zijn we bij de wijkgesprekken aanwezig om je vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan over je ideeën. Wil je meer weten over dit onderwerp, bezoek dan de website van Arnhem Aan.

Wil je bij een wijkgesprek aanwezig zijn? Dat kan! Bekijk de agenda wanneer het volgende wijkgesprek is en meld je dan even aan bij de Gemeente Arnhem, wijkgesprek@arnhemaan.nl (i.v.m. de zaalgrootte en catering). Tot binnenkort!

Campagne voeren in aanloop van de Nationale Zaaidag: “Van Zuidas naar Zaadas”

De biodiversiteit loopt achteruit. Ook de bestuivende dierensoorten hebben het zwaar. Daarom helpen The Pollinators en hun partners hen door Voedselbanken voor de bijen op te richten en aandacht te vragen om biologisch bloemzaad te zaaien op de nationale zaaidag op 22 april.

The Pollinators zoeken meer partners en aansluiting bij de zakelijke wereld. Die werken (o.a.) op de Zuidas waar we hen in de lunchpauze treffen als ze uit hun kantoren komen. We regelen bijenantennes en -vleugels om om op een ludieke manier in gesprek te kunnen gaan. De KombiSOL zetten we midden op het plein neer zodat het de aandacht trekt. Samen delen we biologisch bloemzaad uit en informeren de mensen over wat zij kunnen doen voor de bij en waarom dit belangrijk is.

We vragen samen aandacht onder kantoormensen om de bij bij te voeren om zo de biodiversiteit te verbeteren. In totaal delen we 500 biologische bloemzaadzakjes uit, waarmee elk vier vierkante meter bloem gezaaid kan worden. Met de actie bereiken we 500 personen uit een doelgroep waarmee we normaal niet in gesprek zouden zijn, en die tevens werken bij bedrijven die eventueel partner zouden kunnen worden. Daarnaast is er natuurlijk weer 2000 vierkante meter bloem, en voedsel voor de bij erbij.

Aandacht voor nationale zaaidag - The Pollinators
DOOR DE LUDIEKE ACTIE BEREIKEN WE BINNEN TWEE UUR 500 PERSONEN, MET WIE WE NORMAAL NIET IN GESPREK ZOUDEN ZIJN

Aanwezig zijn de oprichters van The Pollinators, Nudge en KombiSOL, en de vrijwilligers die het bloemzaad hebben ingepakt voor de landelijke voedselbanken,  en zelf ook voedselbank zijn. Online wordt de actie op de website en facebook aangekondigd, waar The Pollinators een goed bereik hebben.
Zet hem nog in je agenda, de nationale zaaidag op 22 april!

Burgers praten over wonen, werken, winkelen en recreëren

Op 1 januari 2021 treedt de omgevingswet in werking. Elke gemeente is dan verplicht om een omgevingsvisie te hebben. De gemeente Huizen heeft hierbij de buurt gevraagd te participeren.
In een omgevingsvisie staat de fysieke leefomgeving in de toekomst beschreven. Hoe blijft de gemeente Huizen een prettige omgeving om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. 

Er zijn verschillende informatieavonden georganiseerd en er is een werkgroep. Deze werkgroepen trekken bepaalde type mensen aan die vaak reeds geëngageerd zijn en bovendien kennis hebben van het onderwerp en daarnaast de weg naar het gemeentehuis (goed) kennen. Er zijn inmiddels 4 toekomstvisies ontwikkelt. Graag wil de gemeente ook de burgerparticipatie stimuleren en ook de mening ophalen van de mensen op straat. Ze willen namelijk vooral burgers bereiken die normaliter niet naar een informatieavond of in aanraking met de gemeente komen.

Huiskamergevoel met KombiSOL

Samen met de kombiSOL creëren we een huiskamergevoel op straat. Er is koffie en thee en ook, vanwege het seizoen (en de koude in februari), warme chocolademelk met koek. Er is ruimte om te komen zitten. De kombiSOL staat op plekken/ tijden waar we weten dat er een grote flux is aan een gevarieerd publiek (centrum zaterdag, lokale markt dinsdag en bij de supermarkt). De toekomstvisies zijn visueel gemaakt op borden. Het nodigt uit voor het winkelend publiek om even stil te staan en in gesprek te gaan.

Het team bestaat uit een mix van gemeenteambtenaren die de lokale omgeving goed kennen, consultants die helpen bij het schrijven van de omgevingsvisie en de collega’s van KombiSOL. Iedereen is goed te herkennen door de lichtblauwe jasjes van met het logo van de gemeente.

Burgerparticipatie gemeente Huizen
IN HUIZEN GAAN WE DRIE KEER OP PAD OM DE INWONERS DE KANS TE GEVEN MEE TE DENKEN OVER DE TOEKOMST VAN HUN EIGEN GEMEENTE

We werken samen met de communicatieafdeling van de gemeente die de aanwezigheid aankondigt, de lokale nieuwszender is uitgenodigd om verslag te leggen van de dag. Lees hier meer over de omgevingsvisie van de gemeente Huizen.
Wil jij ook mensen samen brengen in je gemeente en wijk of straat? Wij staan voor je klaar, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Bestrijding energiearmoede

Middels de Arnhemse wijkgerichte energietransitie wil de stad voor 2050 energieneutraliteit bereiken. Een belangrijk uitgangspunt van de Arnhem Aan campagne is het bestrijden van energiearmoede. Dit is nu gedefinieerd als een huishouden die meer dan 10% van hun inkomen aan energie kwijt is. Bovendien hebben ze geen geld om zelf te investeren in een overstap naar een duurzame energiebron of daarnaast energiebesparende maatregelen in huis toe te passen.

Op zoek naar de doelgroep

Er is weinig tot geen interactie met de doelgroep via de stadsbrede Arnhem Aan campagne. Het is niet duidelijk wie er in de doelgroep valt en hoe deze te bereiken is. Het is lastig om minima op te roepen zich aan te melden, vanwege de gevoeligheid om met armoede naar buiten te treden. Toch is de inschatting dat 10% van 74.000 huishoudens, ruim 7000 in de groep vallen. De gemeente wil in een pilot 50 huishoudens laten bezoeken door een energiecoach en energie-besparende maatregelen toepassen. Deze 50 gezinnen moeten geworven worden, over drie verschillende wijken. Werving via de sociale wijkteams werkt in de koste tijdspanne van drie maanden voor deze pilot niet.

Voor de wijk Kronenburg/ Vredenburg, waar KombiSOL reeds met Lijn2030 rondrijdt met het team Leefomgeving, sturen we een persoonlijke brief naar een bepaald aantal straten. We verwachten dat in deze straten het bestrijden van energiearmoede het hardst nodig is. We nodigen ze uit om naar het event op 3 december te komen. Hier kunnen ze de energiecoaches ontmoeten en in persoonlijk in gesprek kunnen gaan. Zo weten de mensen wie bij hen over de vloer gaat komen, en wordt er vertrouwen geschept. De mensen krijgen gelijk een LED-lampje mee als ze naar de bushalte toekomen. Bovendien plannen we waar mogelijk het eerste bezoek direct in.

ArnhemAAN campagne
WERVING ONBEREIKBARE DOELGROEP MIDDELS BRIEF, EVENT, EN TOEGANKELIJKHEID COACHES OP STRAAT VOOR EEN BAKKIE & PRAATJE

Meer weten?

De brief is uit naam van de energiecoaches geschreven en ze zijn aanwezig tijdens het event. Ook zijn de wethouder duurzaamheid en collega’s uit het wijkteam aanwezig. Het event is van te voren aangekondigd op de Arnhem Aan website, de lokale krant komt naar het event toe om zo hierna Arnhem-breed de doelgroep te bereiken.
Wil je weten of KombiSOL ook iets voor jouw project kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee!

KombiSOL is aanjager om 20 huishoudens samen aardgasvrij te maken

Sint Martenshof heeft een kopersvereniging met 20 huishoudens aan de Hommelseweg / Nijhoffstraat / Maarten van Rossumstraat in Sint Marten, gemeente Arnhem. De bewoners hebben zich goed georganiseerd en een gezamenlijke duurzame ambitie. Het eerste project was het realiseren van een duurzame tuin aan de achterkant van de huizen inclusief opvang regenwater en filtering (klimaatbestendig). Tevens heeft er een collectieve inkoop voor de isolatie van de woningen plaatsgevonden. De bewoners van Sint Martenshof willen nu de volgende stap maken in hun ambitie om te kijken naar de mogelijkheden om gezamenlijk te gaan verwarmen en aardgasvrij te worden.

De huizen zijn goed geïsoleerd na een ingrijpende renovatie in 2012/2013 (rc-waarde 3,5 tot 4,5) en de huizen zijn voor de helft aangesloten op infiltratiekratten. Een deel van de in totaal 20 woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Bewoners hebben de keuze voor zonnepanelen individueel gemaakt.

Bijna alle gebouwen in deze wijk zijn aangesloten op het gasnet. In de wijk is geen stadswarmtenet te vinden. Het bestaande stadswarmtenet ligt niet in de buurt van deze wijk. Dit sluit een warmtenet niet uit. Er zou een kleinschalig warmtenet ontwikkeld kunnen worden. De hoogteverschillen in dit deel van Arnhem vormen wel een uitdaging. Hier moetbij het ontwerp goed rekening mee worden gehouden.

KombiSOL helpt als aanjager via Arnhem AAN

Vanaf eind 2019 helpt KombiSOL de bewoners om de energiebehoefte in kaart te brengen en verschillende warmtevoorziening alternatieven te ontwikkelen. Tevens vragen we offertes op en helpen daarmee een keuze af te wegen tussen de verschillende technische opties en collectieve of individuele warmtevoorziening.

Sint Martenshof - Wijk aardgasvrij via inzet aanjager

Op de website van het Sint Martenshof kun je meer over dit project lezen. Hier zie je ook het eindresultaat van de klustuin en de officiële opening door de wethouder.

Wil je zelf meer weten over hoe jij een project kunt starten, buurtparticipatie kunt aanjagen, maar ook lastige onderwerpen op een leuke manier bespreekbaar maken in je wijk? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Burgers maken eigen buurt aangenamer, duurzamer en leefbaarder

Vanaf September 2018 rijdt Lijn2030 door de Gemeente Arnhem. Lijn 2030 stimuleert burgerparticpatie. Burgers maken hun eigen buurt aangenamer, duurzamer en bovendien leefbaarder.
Het eerste duurzame, circulaire en innovatie én antieke volkswagenbusje is gerealiseerd met de eerste oprichtingspartner van KombiSOL, de Gemeente Arnhem. Doordat meerdere afdelingen binnen de gemeente samenwerken met KombiSOL, heeft Arnhem een “eigen” KombiSOL kunnen ontwerpen die met prioriteit in deze gemeente wordt ingezet. Lijn2030 ingezet voor een wijkteam in Arnhem Zuid, namelijk team Rijkerswoerd, Kronenburg/ Vredenburg en de duurzaamheidscampagne Arnhem Aan.

Lijn 2030 - Burgers maken eigen buurt aangenamer, duurzamer en leefbaarder
Lees hier het hele artikel!

Lijn 2030 – buurtparticipatie in jouw wijk

Lijn 2030 kun je aanvragen in jouw wijk of buurt om de buurtparticipatie aan te jagen. Het kan dan gaan over speeltuinen, duurzaamheid, afval maar ook bijvoorbeeld het besparen van energie en het aanschaffen van zonnepanelen.
Door in gesprek te gaan met je buurtgenoten kom je er vaak achter dat je buren met dezelfde vragen rondlopen als jij. Via Lijn 2030 kunnen jullie het gesprek aangaan en samen op zoek gaan naar een oplossing.

De KombiSOL

Lijn 2030 is een antieke Volkswagen Transporter uit 1973. Lijn 2030 staat voor duurzaamheid en circulariteit. De bus rijd op een elektromotor en zes gebruikte Tesla batterijen. De batterijen zijn geladen en het Battery Management System (BMS) is operationeel.
Wil je Lijn 2030 reserveren? Heb jij vragen over energie, groen of de leefbaarheid in jouw wijk? Dan kan je een halte aanvragen en komt Lijn 2030 naar je toe!

Wil je meer weten over de verschillende cases of ben je benieuwd naar de technische details van de bus? Die kun je hier lezen! Je kunt hier ook meteen je eigen KombiSOL reserveren.
Wil je meer weten over buurtparticipatie, de KombiSOL of Lijn 2030? Neem dan even contact met ons op. Wij denken graag met je mee!