Studenten verduurzamen

Studenten aan de slag met verduurzamen: 

SSH& deelt met succes Arnhem Aan bespaartassen uit

 

Op donderdag 9 december deelden wij samen met en voor SSH& bij het Helix-gebouw Arnhem Aan bespaartassen uit aan studenten met als doel studenten aan te zetten tot energiebesparing. Compleet overdonderd en verrast waren wij door het enorme enthousiasme. Bijna 250 tassen gaven we weg! Daarmee hebben we meer dan 50% van onze aangeschreven doelgroep weten te bereiken. 

In de vrolijk gekleurde tas (gemaakt van gerecyclede zeildoeken) zaten kleine energiebesparende gadgets waarmee eerste stappen naar verduurzaming gezet konden worden. Voor de studenten die nog meer wilden doen, was er ook nog een voucher om bij een doe-het-zelf-zaak nog meer energiebesparende producten aan te schaffen. 

De Arnhem Aan bespaartassen zijn beschikbaar gesteld door de Gemeente Arnhem en zijn onderdeel van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Met deze regeling kunnen gemeenten huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen. 

Met behulp van de bespaartas en de informatie kunnen de studenten nu zelf aan de slag en creëren ze hun eigen duurzame toekomst! Met deze actie loopt SSH& als woningcorporatie voorop! Niet alleen onze complimenten maar ook onze dank dat wij hier aan kunnen bijdragen.

Stage Financieringsronde voorbereiden (HBO/WO)

KombiSOL, Iedereen doet mee!

KombiSOL is een social impact organisatie die burgers betrekt bij het realiseren van een duurzamere samenleving. Impact staat voor ons voorop. We ontwikkelen en ondersteunen bewustwordingscampagnes, realiseren burgerparticipatie en begeleiden lokale buurtinitiatieven. Onze motto is: Iedereen doet mee. Wij focussen ons op een inclusieve transitie, waarin we juist de onzichtbaardere doelgroepen een stem willen geven en handelingsperspectief bieden om mee te doen.

Het boegbeeld van ons bedrijf is de KombiSOL, een elektrisch aangedreven antieke Volkswagen bus die wij inzetten als mobiele huiskamer op straat. Hierdoor creëren we op ludieke wijze de toevallige ontmoeting in de eigen leefomgeving van de inwoners, waar we samen doelgericht in gesprek gaan en in actie komen. We implementeren beleid en halen op uit de praktijk wat er echt speelt en wat werkt. Zo vormen we een brug tussen burger en beleid op het gebied van energietransitie, circulaire economie en een verbeterde en groenere leefomgeving voor gemeenten, NGO’s en andere betrokken organisaties.

Stageopdracht: Financieringsronde voorbereiden

KombiSOL is een startende social impact organisatie met twee compagnons en drie medewerkers. Graag willen we verder groeien en ons aanbod vergroten. Tot nu toe is de onderneming opgezet met eigen kapitaal. Hier willen we graag vreemd vermogen aan toevoegen. Dit om zo onze ambitie voor groei te kunnen realiseren. Dit betekent dat we ons moeten voorbereiden om “financierbaar” te zijn. Wij hebben toegang tot de methodologie van OostNL welke we volgen om dit voor mekaar te krijgen. Ook hebben we een business coach die ons hierbij helpt. 

Jij helpt ons business model testen. Samen voeren we interviews uit met potentiële klanten om te testen hoe zij nu burgerparticipatie realiseren en hoe onze service in hun behoefte (effectiever) zou kunnen voorzien. Uitkomst is een gedegen pitch deck met welke wij op pad gaan om financiering te zoeken.

Voorbeeldprojecten

Momenteel is KombiSOL zichtbaar aanwezig op straat en ondersteunt initiatieven middels de volgende projecten:
▪ Duurzaamheidscampagne Arnhem Aan: ondersteunen van wijkinitiatieven, wijkgesprekken tot energie besparen, aardgasvrije wijkprojecten, en mobiel energieloket op evenementen en festivals. We voorzien de inwoners van Arnhem van informatie over het verduurzamen van hun eigen woning, eventueel samen met de buren in gezamenlijke acties of wijkinitiatief;
▪ Het ondersteunen van Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem waarbij onze KombiSOL (in Arnhem gebrand onder de naam Lijn2030) fungeert als mobiel kantoor op straat voor vier wijkteams in Arnhem waar zij inwoners spreken over concrete verbeteringen in de wijk;
▪ Het bestrijden van energiearmoede in Arnhem waarbij we energiecoaches opleiden en inzetten om huishoudens te coachen op het verlagen van hun energierekening;
▪ Het begeleiden en coachen van bewonersinitiatieven De Laar Energiebewust (Arnhem) en Bottendaal Groen! (Nijmegen);
▪ Het verzorgen van het participatieproces voor het realiseren en gebruiken van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen voor een grotere stad in Nederland.

Ben je enthusiast? Stuur dan gelijk je motivatie en CV naar Paul via hr@kombisol.com. We kijken ernaar uit met je kennis te maken!

Stage Marketing en Brandontwikkeling (HBO/WO)

KombiSOL, Iedereen doet mee!

KombiSOL is een social impact organisatie die burgers betrekt bij het realiseren van een duurzamere samenleving. Impact staat voor ons voorop. We ontwikkelen en ondersteunen bewustwordingscampagnes, realiseren burgerparticipatie en begeleiden lokale buurtinitiatieven. Onze motto is: Iedereen doet mee. Wij focussen ons op een inclusieve transitie, waarin we juist de onzichtbaardere doelgroepen een stem willen geven en handelingsperspectief bieden om mee te doen.

Het boegbeeld van ons bedrijf is de KombiSOL, een elektrisch aangedreven antieke Volkswagen bus die wij inzetten als mobiele huiskamer op straat. Hierdoor creëren we op ludieke wijze de toevallige ontmoeting in de eigen leefomgeving van de inwoners, waar we samen doelgericht in gesprek gaan en in actie komen. We implementeren beleid en halen op uit de praktijk wat er echt speelt en wat werkt. Zo vormen we een brug tussen burger en beleid op het gebied van energietransitie, circulaire economie en een verbeterde en groenere leefomgeving voor gemeenten, NGO’s en andere betrokken organisaties.

Stageopdracht: Marketing en Brandontwikkeling

De naam van KombiSOL en wat wij doen is nog niet algemeen bekend in de markt. Wel hebben we inmiddels het eerste prototype ontwikkelt en ruim drie jaar ervaring met het ontwikkelen van onze service voor gemeenten. Echter, we worden nog niet gevonden in de markt als de partij die gemeenten helpt met burgerparticipatie realiseren. We zijn bezig een outreach te doen naar de markt. Dit betekent het afmaken van de website met o.a. voorbeeldcases en blogs, het publiceren van artikelen op gerenommeerde fora en websites van concullega’s, spreken op events, en uitdragen van onze ontwikkelde methodologie. 

Jij helpt ons als social impact organisatie bekendheid te krijgen, je helpt met het ontwikkelen van het plan/ acties en deze tot uitvoer te brengen. Samen gaan we in gesprek met partners, bedrijven en instellingen om ons werk onder de aandacht te brengen.

Voorbeeldprojecten

Momenteel is KombiSOL zichtbaar aanwezig op straat en ondersteunt initiatieven middels de volgende projecten:
▪ Duurzaamheidscampagne Arnhem Aan: ondersteunen van wijkinitiatieven, wijkgesprekken tot energie besparen, aardgasvrije wijkprojecten, en mobiel energieloket op evenementen en festivals. We voorzien de inwoners van Arnhem van informatie over het verduurzamen van hun eigen woning, eventueel samen met de buren in gezamenlijke acties of wijkinitiatief;
▪ Het ondersteunen van Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem waarbij onze KombiSOL (in Arnhem gebrand onder de naam Lijn2030) fungeert als mobiel kantoor op straat voor vier wijkteams in Arnhem waar zij inwoners spreken over concrete verbeteringen in de wijk;
▪ Het bestrijden van energiearmoede in Arnhem waarbij we energiecoaches opleiden en inzetten om huishoudens te coachen op het verlagen van hun energierekening;
▪ Het begeleiden en coachen van bewonersinitiatieven De Laar Energiebewust (Arnhem) en Bottendaal Groen! (Nijmegen);
▪ Het verzorgen van het participatieproces voor het realiseren en gebruiken van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen voor een grotere stad in Nederland.

Ben je enthusiast? Stuur dan gelijk je motivatie en CV naar Paul via hr@kombisol.com. We kijken ernaar uit met je kennis te maken!

Stage Business Development (HBO/WO): Opleiding tot energiecoach

KombiSOL, Iedereen doet mee!

KombiSOL is een social impact organisatie die burgers betrekt bij het realiseren van een duurzamere samenleving. Impact staat voor ons voorop. We ontwikkelen en ondersteunen bewustwordingscampagnes, realiseren burgerparticipatie en begeleiden lokale buurtinitiatieven. Onze motto is: Iedereen doet mee. Wij focussen ons op een inclusieve transitie, waarin we juist de onzichtbaardere doelgroepen een stem willen geven en handelingsperspectief bieden om mee te doen.

Het boegbeeld van ons bedrijf is de KombiSOL, een elektrisch aangedreven antieke Volkswagen bus die wij inzetten als mobiele huiskamer op straat. Hierdoor creëren we op ludieke wijze de toevallige ontmoeting in de eigen leefomgeving van de inwoners, waar we samen doelgericht in gesprek gaan en in actie komen. We implementeren beleid en halen op uit de praktijk wat er echt speelt en wat werkt. Zo vormen we een brug tussen burger en beleid op het gebied van energietransitie, circulaire economie en een verbeterde en groenere leefomgeving voor gemeenten, NGO’s en andere betrokken organisaties.

Stageopdracht: Ontwikkelen nieuwe service

Opleiding tot energiecoach voor vluchtelingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

KombiSOL coördineert een project om energiearmoede tegen te gaan. Het betreft het bezoeken van huishoudens die kampen met energiearmoede door een energiecoach. We merken dat er een betere aansluiting zou kunnen zijn tussen wie de energiecoach is en wie er bezocht wordt. We willen een win-win-win situatie creëren waarin wij de energiecoaches opleiden die de huishoudens bezoeken. Deze coaches kunnen bijvoorbeeld een vluchtelingenstatus hebben, een migratieachtergrond of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen in de energietransitie. Zowel in de vraag als de aanbod kant. We zijn momenteel bezig een aantal samenwerkingen op te zetten om toegang te krijgen tot deze doelgroep. Graag willen we hen opleiden tot energiecoach. Hiervoor is budget nodig en zijn een aantal subsidies te verkrijgen.

Jij helpt ons in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn. Tevens testen we de behoefte bij verschillende gemeentes. Je doet desk research wat de huidige mogelijkheden voor gemeenten zijn en hoe wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. We detailleren samen de service en het plan deze te ontwikkelen. Samen zetten we de samenwerkingen op. We zorgen voor subsidie en een passende partner die helpt de opleiding te ontwikkelen en te testen.

Voorbeeldprojecten

Momenteel is KombiSOL zichtbaar aanwezig op straat en ondersteunt initiatieven middels de volgende projecten:
▪ Duurzaamheidscampagne Arnhem Aan: ondersteunen van wijkinitiatieven, wijkgesprekken tot energie besparen, aardgasvrije wijkprojecten, en mobiel energieloket op evenementen en festivals. We voorzien de inwoners van Arnhem van informatie over het verduurzamen van hun eigen woning, eventueel samen met de buren in gezamenlijke acties of wijkinitiatief;
▪ Het ondersteunen van Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem waarbij onze KombiSOL (in Arnhem gebrand onder de naam Lijn2030) fungeert als mobiel kantoor op straat voor vier wijkteams in Arnhem waar zij inwoners spreken over concrete verbeteringen in de wijk;
▪ Het bestrijden van energiearmoede in Arnhem waarbij we energiecoaches opleiden en inzetten om huishoudens te coachen op het verlagen van hun energierekening;
▪ Het begeleiden en coachen van bewonersinitiatieven De Laar Energiebewust (Arnhem) en Bottendaal Groen! (Nijmegen);
▪ Het verzorgen van het participatieproces voor het realiseren en gebruiken van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen voor een grotere stad in Nederland.

Ben je enthusiast? Stuur dan gelijk je motivatie en CV naar Paul via hr@kombisol.com. We kijken ernaar uit met je kennis te maken!

Open sollicitatie

Ben jij intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzame samenleving?

Herken je je in onze missie: Iedereen doet mee! en wil je eraan bijdragen?

Kun jij snel schakelen tussen verschillende niveau’s? Van wethouder naar burger en terug? 

Stuur ons een open sollicitatie! We maken graag kennis met je. 

KombiSOL, Iedereen doet mee!

KombiSOL is een social impact organisatie die burgers betrekt bij het realiseren van een duurzamere samenleving. Impact staat voor ons voorop. We ontwikkelen en ondersteunen bewustwordingscampagnes, realiseren burgerparticipatie en begeleiden lokale buurtinitiatieven. Onze motto is: Iedereen doet mee. Wij focussen ons op een inclusieve transitie, waarin we juist de onzichtbaardere doelgroepen een stem willen geven en handelingsperspectief bieden om mee te doen.
Het boegbeeld van ons bedrijf is de KombiSOL, een elektrisch aangedreven antieke Volkswagen bus die wij inzetten als mobiele huiskamer op straat. Hierdoor creëren we op ludieke wijze de toevallige ontmoeting in de eigen leefomgeving van de inwoners, waar we samen doelgericht in gesprek gaan en in actie komen. We implementeren beleid en halen op uit de praktijk wat er echt speelt en wat werkt. Zo vormen we een brug tussen burger en beleid op het gebied van energietransitie, circulaire economie en een verbeterde en groenere leefomgeving voor gemeenten, NGO’s en andere betrokken organisaties.

Voorbeeldprojecten

Momenteel is KombiSOL zichtbaar aanwezig op straat en ondersteunt initiatieven middels de volgende projecten:
▪ Duurzaamheidscampagne Arnhem Aan: ondersteunen van wijkinitiatieven, wijkgesprekken tot energie besparen, aardgasvrije wijkprojecten, en mobiel energieloket op evenementen en festivals. We voorzien de inwoners van Arnhem van informatie over het verduurzamen van hun eigen woning, eventueel samen met de buren in gezamenlijke acties of wijkinitiatief;
▪ Het ondersteunen van Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem waarbij onze KombiSOL (in Arnhem gebrand onder de naam Lijn2030) fungeert als mobiel kantoor op straat voor vier wijkteams in Arnhem waar zij inwoners spreken over concrete verbeteringen in de wijk;
▪ Het bestrijden van energiearmoede in Arnhem waarbij we energiecoaches opleiden en inzetten om huishoudens te coachen op het verlagen van hun energierekening;
▪ Het begeleiden en coachen van bewonersinitiatieven De Laar Energiebewust (Arnhem) en Bottendaal Groen! (Nijmegen);
▪ Het verzorgen van het participatieproces voor het realiseren en gebruiken van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen voor een grotere stad in Nederland.