Laadpleinen Amsterdam

In de realisatie van laadpleinen in Amsterdam worden de burgers op straat geïnformeerd en meegenomen in de wijkplannen.

Om de dienstverlening van de laadpalen te optimaliseren, betrokkenheid te creëren en omwonenden/gebruikers bewust te maken van de komst van laadpleinen, organiseren we buurtgesprekken waar we fysiek aanwezig willen zijn. Deze worden afgestemd per wijk samen met het wijklocatieteam.

De KombiSOL bus dient hier als mobiele woonkamer en herkenbaar punt voor de omwonenden en e-rijders.